Temafloor 220W Primer

En tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

EPD
CE
  • Lösningsmedelsfri epoxiklarplast
  • Snabbar på konstruktionsarbeten

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• För grundmålning av nya och gamla betonggolv före beläggning av Temafloor och spackel. • God beständighet mot oljor och fett.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %).


Täckförmåga

Stäckförmågan på betonggolv är i genomsnitt 6–10 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 006 1029 (eller Thinner 006 1031).


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 220W Primer: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfri epoxiklarplast

Temafloor 220W Primer är en lösningsmedelsfri klarplast som används för grundmålning av nya och äldre betonggolv, speciellt där det krävs lösningsmedelfria och luktfria produkter.

Product usp1prof_img
Chemical Warehouse

Snabbar på konstruktionsarbeten

Temafloor 220W Primer används mest för fuktig betong med en relativ fuktighet på över 97 %, medan härdningsprocessen fortfarande pågår. Därmed gör den att konstruktionsarbeten går snabbare.

Product usp2prof_img
Fish Plant
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv