Temafloor PU Color

En lösningsmedelsfri, brytbar, elastisk, tvåkomponents polyuretanfärg.

M1_en

Temafloor PU Color

En lösningsmedelsfri, brytbar, elastisk, tvåkomponents polyuretanfärg.

Slutför

  • Helblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, brytbar, elastisk, tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS. M1-klassificeringen förbättrar luftkvaliteten inomhus. Tack vare den extremt låga VOC-halten garanterar Temafloor PU Color en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor. • Bra motståndskraft mot friktionsnötning. • Dragbrottöjning cirka 60 %. • God stöttålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en tandad spackel eller justerbar raka.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betong- och asfaltsgolv som utsätts för mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Coverage

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 m²/liter Filmtjocklek 2 mm sträckförmåga ca 0,5 m²/liter


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Storage

Härdare bör förvaras vid temperaturer på cirka 20 °C. Härdaren börjar kristallisera när den utsätts för temperaturer under 20 °C. Kristallisering på grund av kyla är reversibel vilket innebär att härdaren kan smältas ned och återställas till originalskick. För mer information kontakta tillverkaren.


Appliceringsförhållanden

Den relativa luftfuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Restfuktigheten i underlaget får inte överstiga 4 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumsandblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet försiktigt avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med Maalipesu rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning eller vakuumblästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. ett slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Cementbaserat avjämningsspackel: kontakta tillverkaren av spacklet för att bekräfta kompatibilitet.


Målning

First coat:
Tandad eller justerbar stålspatel


Rengöring av verktyg

Thinner 1061


M1-klassad

Temafloor PU Color är M1-klassificerad, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus. Färgen garanterar en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor.

Product usp1prof_img
Parking garage

Brett spektrum av kulörer

Temafloor PU Colors breda utbud av kulörer ger designern fria händer Ytbehandlingen ger ett unik slutresultat.

Product usp2prof_img
Stadium

Hållbar fogfri polyuretanfärg

Temafloor PU Color tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lagerlokaler, kommersiella anläggningar, reparationsverkstäder, osv. Den ger betonggolvet en slät yta som gör rengöringen enklare och snabbare.

Product usp3prof_img
Parking
has been added to saved.
has been removed from saved.