Temafloor PU Color

En lösningsmedelsfri, nyanserbar, elastisk, tvåkomponents polyuretanfärg.

M1
  • M1-klassad
  • Brett spektrum av kulörer
  • Hållbar fogfri polyuretanfärg

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, nyanserbar, elastisk, tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• M1-klassifiserad. M1-klassificeringen förbättrar luftkvaliteten inomhus. Tack vare den extremt låga VOC-halten garanterar Temafloor PU Color en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor. • Bra nötningsbeständighet. • Töjbarhet cirka 60 %. • God stöttålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en tandad spackel eller justerbar raka.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betong- och asfaltsgolv som utsätts för mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 m²/liter Filmtjocklek 2 mm sträckförmåga ca 0,5 m²/liter


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Förvaring

Härdare bör förvaras vid temperaturer på cirka 20 °C. Härdaren börjar kristallisera när den utsätts för temperaturer under 20 °C. Kristallisering på grund av kyla är reversibel vilket innebär att härdaren kan smältas ned och återställas till originalskick. För mer information kontakta tillverkaren.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Tandad eller justerbar stålspatel


Rengöring av verktyg

Thinner 1061


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Color: max. VOC < 500 g/l


M1-klassad

Temafloor PU Color är M1-klassificerad, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus. Färgen garanterar en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor.

Product usp1prof_img
Parking garage

Brett spektrum av kulörer

Temafloor PU Colors breda utbud av kulörer ger designern fria händer. Ytbehandlingen kan ge ett unikt slutresultat.

Product usp2prof_img
Stadium

Hållbar fogfri polyuretanfärg

Temafloor PU Color tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lagerlokaler, kommersiella anläggningar, reparationsverkstäder, osv. Den ger betonggolvet en slät yta som gör rengöringen enklare och snabbare.

Product usp3prof_img
Parking
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv