Temafloor 150

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.

EPD
CE
  • God täckförmåga
  • Kulörutbudet är nästan obegränsat

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.


Produktegenskaper

• En lösningsmedelsfri epoxifärg för golv inomhus och utomhus. • Rekommenderas för golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industri- och lageranläggningar, verkstäder, etc. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. • För nya och gamla betonggolv och för ytor som tidigare behandlats med epoxifärger. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för beläggning av asfaltgolv, garagegolv, trappor, balkonger, tvättanläggningar, källare, etc.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: grundning 4–6 m²/l och täckmålning 6–8 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 150: max. VOC < 500 g/l


God täckförmåga

Temafloor 150 är en epoxifärg med god täckförmåga. Produkten används för nya och gamla betong- och asfaltgolv som utsätts för mekaniska och kemiska påfrestningar.

Product usp1prof_img
Ice Hockey Arenas

Kulörutbudet är nästan obegränsat

Temafloor 150 är en brytbar färg och kan brytas i många olika kulörer. Färgen används t.ex. på betong i ishallar, garage, balkonger och på andra golv i industrianläggningar och lagerlokaler.

Product usp2prof_img
Street Art
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv