Pariserhjul

Framgångsrika samarbeten får jorden att snurra

Tikkurila är välkänt runtom i världen tack vare sitt framgångsrika arbete i storskaliga infrastrukturprojekt. Däribland ett pariserhjul som förtjänar att uppmärksammas.
Framgångsrika samarbeten får jorden att snurra

Det första pariserhjulet konstruerades av George Ferris år 1893 till Världsutställningen i Chicago. Det var 75 meter högt och drevs av två ångmotorer. När det hade monterats ned helt 1904 hade hundratals liknande pariserhjul konstruerats runtom i världen. Under Sovjettiden fanns det ett i nästan varje rysk stad, men många monterades ned på 1990-talet. Efter en kort period då pariserhjul ansågs som omoderna har de på senare tid blivit populära igen.

Dagens pariserhjul har färgade lampor och luftkonditionering i passagerarkabinerna för ökad komfort och säkerhet under åkturen. Kabinerna är helt inglasade och utrustade med automatiska dörrar för att skydda passagerarna mot både oavsiktlig öppning och dåligt väder.

Pariserhjul väcker både positiva känslor och nostalgi: det är inte konstigt att de förknippas med romantiska möten och familjenöjen. Oavsett om det gäller ett fågelperspektiv över en stad, ett pittoreskt landskap eller en vacker horisont så är det något särskilt med att se världen från ovan.

Tar projekt – och människor – till nya höjder

Säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet är extremt viktigt i konstruktionsprojekt som dessa. Men även att se till att de ser attraktiva ut för besökarna. I ett projekt med Karusel PC LLC kund vi göra just detta. ”Tikkurila har visat sig vara en tillförlitlig partner. Order godkänns och behandlas snabbt, färgen levereras inom fastställda leveranstider, och alla produkter och tjänster uppfyller europeiska kvalitetsstandarder. Utöver detta är all personal mycket kompetent”, säger Alexander Anatolievich Novikov, Karusels direktör. Totalt har Tikkurila målat sex åkattraktioner åt Karusel, varav tre redan har monterats i Anapa (50 meter), Gelendzjik (36 meter) och Novorossijsk (36 meter). Ytterligare tre pariserhjul som är 36, 42 och 50 meter höga finns på vårt lager i väntan på att monteras.

Produkter som håller över tid

En kritisk punkt i ett projekt som detta är att erhålla ett intyg om ”om åkattraktioners säkerhet” enligt Eurasiska ekonomiska unionens tekniska föreskrift 038/2016.

”Grundat på vårt samarbete med Tikkurila har vi kommit fram till att företagets produkter levererar den utlovade höga kvaliteten, och fortsätter att leverera under hela den förväntade brukstiden. Tikkurilas material har uppvisat hög prestanda under applicering: materialen är tixotropa, snabbtorkande och fordrar ingen extra specialutrustning. Åkattraktioner måste klara påfrestande miljöförhållanden, men vi litar på att Tikkurilas material ger långvarigt korrosionsskydd av hög kvalitet,” avslutar Novikov.

Tikkurila erbjuder lösningar som uppfyller ISO 12944, en internationell korrosionsskyddsstandard. I del 5 av denna standard definieras skyddande ytbehandlingssystem i olika korrosivitetskategorier: C1, С2, С3, С4, С5. Tikkurilas färger och lacker förlänger brukstiden för stålkonstruktioner under olika förhållanden, däribland måttlig exponering för inomhusytor, kraftig exponering för utomhusytor och exponering för industrikemikalier. Vi har ett obegränsat sortiment av kulörer, inklusive metallic-effekter, som ger en estetiskt tilltalande finish. Dessa egenskaper är särskilt viktiga för till exempel pariserhjul som behöver vara attraktiva under lång tid trots att de kontinuerligt exponeras för tuffa  väderförhållanden.

Stadsspecifika färgval

En vit färg valdes till pariserhjulet, förutom kabinerna behövde mer än 3 000 kubikmeter metallytor målas. Särskilt färg- och lacksystem utvaldes med hänsyn till det enskilda klimatet på orten där attraktionen skulle installeras. Temazinc 77 zinkrik epoxifärg, epoxi av spärrtyp Temacoat SPA primer och polyuretan högglansfärg Temadur 90 (korrosionsresistansklass С5, 15–25 år (H)) användes för Gelendzjik, Novorossijsk, and Anapa. I Voronezj användes epoxi snabbtorkande Temacoat HS-F primer och polyuretan högglansfärg Temadur 90 (korrosionsresistansklass С4, 15–25 år (H)).

Systemet sprutades på metallkonstruktionerna med airless-sprutning. ”Appliceringen utfördes i flera steg: avfettning, rengöring, grundmålning och ytbehandling. Tack vara den utmärkta kvaliteten på Tikkurilas produkter kommer åkattraktionen att se bra ut länge”, noterar Konstantin Zhir, maskinteknikchef på Tikkurila.

En pålitlig tradition av hög klass

”Det var så många utmaningar att övervinna, från svårigheterna med att måla ett pariserhjul till det faktum att måleriverkstadens personal måste kunna behärska målningstekniken från grunden. Vi kan vara glada att Tikkurila har visat sig vara en tillförlitlig partner som inte bara tillhandahåller material av hög kvalitet, utan också anordnar regelbundna platsbesök för utbildning av personal i arbetet med nya material och genomför besiktningar av slutfört arbete”, säger Zhir.

En verklig bekräftelse på projektets framgång är att Karusel förbereder för att få sina åkattraktioner certifierade för uppfyllelse av internationella standarder och direktiv som ger företaget möjlighet att gå in på den europeiska marknaden. Tikkurila är mycket stolta över Karusels framgång – och den roll som våra högkvalitativa produkter och vår tradition av ypperlighet spelade.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv