Arbeta med produkter med hög torrhalt

Arbeta med produkter med hög torrhalt (high solid): Experttips för förstklassiga resultat

Det finns olika definitioner på vad produkter med hög torrhalt är, men ur vårat perspektiv definierar vi det som färg med en torrhalt på minst 70 %.

Färgtyper med låg torrhalt består till stor del av lösningsmedel och när de torkar avdunstar en stor del av färgen. Färger med hög torrhalt har utformats för att kunna användas utan lika mycket lösningsmedel. Se tabellen nedan.

Generellt sett kan du använda produkter med hög torrhalt på samma sätt som du använder de flesta andra traditionella metallfärger. Samtidigt finns det några saker du ska tänka på när du överväger att använda dessa produkter och när du arbetar med dem.

Här får du några tips på hur du ska använda produkter med hög torrhalt för att uppnå bästa möjliga resultat.

De främsta fördelarna med produkter med hög torrhalt

För att avgöra om du bör välja produkter med hög torrhalt ska du överväga dina mål med metallytbehandlingar, dina nuvarande processer, tidslinjen för ditt projekt och din budget.

De främsta fördelarna med produkter med hög torrhalt är att:

  • De kan minska dina sammanlagda kostnader och din bearbetningstid
  • De kan minska dina VOC-utsläpp
  • Du kan använda mindre mängd produkt för att få högre filmtjocklek

Nu kommer vi att titta ännu närmare på de här fördelarna.

Arbeta med produkter med hög torrhalt

Produkter med hög torrhalt kan minska dina sammanlagda kostnader

Är du tveksam till att välja produkter med hög torrhalt på grund av priset? Literpriset på produkter med hög torrhalt gör att många oroar sig för att en användning av dessa industriella färger och ytbehandlingar kommer att öka deras sammanlagda kostnader.

I själva verket är produkter med hög torrhalt inte dyrare än mer traditionella produkter. Faktum är att de ofta kan bidra till kostnadsbesparingar.

För att få en uppfattning av den faktiska kostnaden för produkter med hög torrhalt ska du inte titta på priset per liter, utan istället på priset per kvadratmeter. Varför? För att du inte behöver använda en lika stor mängd när du arbetar med produkter med hög torrhalt.

Minska dina VOC-utsläpp med hjälp av produkter som har hög torrhalt och mindre mängd lösningsmedel eller inget lösningsmedel alls

Hur tänker ditt företag kring hållbarhet? Är en av era huvudsakliga målsättningar att minska VOC-utsläppen och den negativa inverkan som verksamheten har på miljön?

En av de främsta fördelarna med att använda produkter med hög torrhalt är att de minskar VOC-utsläppen. I takt med miljölagstiftningen runt om i världen blir allt strängare, är det något som många företag måste ha med i beräkningen.

Att många företag idag väljer att använda vattenburna produkter beror just på att de generera lägre VOC-utsläpp. Men vattenburna produkter kanske inte lämpar sig för ditt företags specifika behov. Till exempel är vattenburna färger inte lämpliga för tankar, fartyg och andra metallytor som är placerade under vatten.

När du måste använda lösningsmedelsburna färger och ytbehandlingar är det viktigt att mängden lösningsmedel i produkterna är så liten som möjligt. Då minskar också de skadliga utsläppen. Ett sätt att göra det är att använda mer miljövänliga färger som med hög torrhalt, eftersom de innehåller mindre mängd lösningsmedel eller inget lösningsmedel alls.

 

Produkter med hög torrhalt kan appliceras i tjocka skikt i en enda strykning

En annan viktig fördel med produkter med hög torrhalt är att de kan appliceras i tjocka skikt i en enda strykning. Eftersom produkterna ger en högre filmtjocklek kan du täcka samma yta med ett färre antal skikt, vilket innebär en kortare bearbetningstid.

 

Arbeta med produkter med hög torrhalt

När du väl har valt att använda produkter med hög torrhalt ska du följa dessa experttips för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

Se till att du arbetar under rätt målningsförhållanden

Produkter med hög torrhalt kräver i stort sätt samma appliceringsförhållanden som de flesta konventionella metallytbehandlingar gör. Det är dock viktigt att färger med hög torrhalt appliceras i rätt temperatur.

Många företag har äldre målningsverkstäder, vilket kan medföra vissa utmaningar. Till exempel kan temperaturen i målningsverkstaden ligga på 5–10 °C under vintern. Låga temperatur leder till högre färgviskositet. För att uppnå den viskositet som behövs för applicering av färger med hög torrhalt skulle du troligen behöva tillsätta förtunning. Om temperaturen är högre behöver du dock inte tillsätta någon förtunning.

Arbeta med produkter med hög torrhalt 

När du väl har valt att använda produkter med hög torrhalt ska du följa dessa experttips för att uppnå bästa möjliga resultat.

Se till att du arbetar under rätt målningsförhållanden 

Produkter med hög torrhalt kräver i stort sätt samma appliceringsförhållanden som de flesta konventionella metallytbehandlingar gör. Det är dock viktigt att färger med hög torrhalt appliceras i rätt temperatur. 

Många företag har äldre målningsverkstäder, vilket kan medföra vissa utmaningar. Till exempel kan temperaturen i målningsverkstaden ligga på 5–10 °C under vintern. Låga temperatur leder till högre färgviskositet. För att uppnå den viskositet som behövs för applicering av färger med hög torrhalt skulle du troligen behöva tillsätta förtunning. Om temperaturen är högre behöver du dock inte tillsätta någon förtunning. 

Använd appliceringsverktyg av hög kvalitet

När du applicerar färg med hög torrhalt är det är viktigt att du använder rätt utrustning. Förutsatt att du arbetar under rätt temperatur och använder utrustning av hög kvalitet bör applicering av produkter med hög torrhalt inte vålla dig några problem.

På grund av att de här produkterna har en högre viskositet fungerar det vanligtvis bäst att applicera dem med hjälp av högtryckspumpar. Se till att noggrant följa målningsbeskrivningen i det specifika produktdatabladet. När du till exempel arbetar med Temasilox ska du följa den här målningsbeskrivningen:

Vid högtryckssprutning ska produkten förtunnas cirka 0–5 %, beroende på komponenternas temperatur och föremålets form. Rekommenderat munstycke är 0,011–0,015 tum och ett tryck vid munstycket på 160–200 bar.

Vid användning av luftassisterad högtrycksspruta ska produkten förtunnas cirka 0–5 %, beroende på komponenternas temperatur och föremålets form. Rekommenderat munstycke är 0,011–0,015 tum och ett tryck vid munstycket på 160–200 bar. Finfördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar.

För båda typerna av sprutning ska sprutvinkeln välja utifrån föremålets form. Använd inte ett slitet munstycke.

Vid applicering med pensel ska produkten spädas i enlighet med de rådande förhållandena.

Produkter med hög torrhalt

Förtunna inte färger med hög torrhalt med mer än 20 %

Polyuretanfärger med hög torrhalt uppskattas särskilt av OEM-företag. Dessa färger ger en slät och silkeslen yta med oöverträffad glans, inte olikt finishen på en bil. Eftersom de här färgerna kan läggas på i en enda applicering kan produktionsprocessen effektiviseras.

Vissa produkter med hög torrhalt kan dock vara svårare att få till ett estetiskt tilltalande utseende. Ett sätt att lösa det är att tillsätta en liten mängd förtunning.

Men var noga med att inte förtunna färgen mer än 20 %. Om du förtunnar produkten mer än så har den inte längre hög torrhalt. Allra helst ska produkter med hög torrhalt användas utan tillsats av förtunning, eller bara en mycket liten mängd (cirka 5 %).

Har du andra frågor som rör produkter med hög torrhalt? Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv