M1-produkter för industri

M1-klassificeringen indikerar att byggnadsmaterialen uppfyller de mest krävande klassificeringarna för utsläpp och lukt. M1-klassificering inkluderar kriterierna VOC-nivåer, formaldehyd, ammoniak och lukt.

A

{"id":"25413","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25398","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25322","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25325","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"36855","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25524","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25329","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

F

{"id":"28851","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25429","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

P

{"id":"25361","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv