Tinting systems

Tikkurilas nyanseringssystem för industrifärg

En hållbar och kostnadseffektiv väg till tusentals kulörer.

Att bryta/nyansera färg är det mest ekonomiska och ekologiska sättet att tillverka ett brett spektrum av kulörer efter kundens behov, speciellt när det inte rör sig om så stora volymer av en och samma kulör. Återförsäljaren kan tillhandahålla ett brett utbud av kulörer mycket snabbt, vilket innebär att kunder kan köpa den färg som behövs för stunden och kan undvika onödig och dyr lagring.

Ett nyanseringssystem består av basfärger, brytpasta, en brytmaskin, brytprogramvara (inkluderar receptdatabas och matchning) och en gyromixer eller skakmaskin. Med hjälp av en spektrofotometer och matchningsprogram kan nya kulörrecept tas fram av Tikkurilas professionella Color Service-experter.

Den exakta kulören för dina behov

Tikkurilas receptdatabas innehåller kulörrecept för alla vanliga internationella färgkartor, som: RAL Effect, RAL Classic, British Standard, NCS S och SSG. Det finns redan tusentals kulörer tillgängliga och antalet stiger hela tiden.

Recept för kundspecifika kulörer kan tas fram på begäran. Tikkurila Color Service, kan tillhandahålla Snabbrecept, där kulören mäts med en spektrofotometer och matchningsprogramet ger ett receptförslag eller Kontrollerade recept där receptförslaget blandas i färg och justeras efter behov till exakt kulör. Detta gör det möjligt att serva kunder med exakt den kulören de behöver för ett större projekt eller vid beställning av större kvantiteter.

Nyansering minskar miljöpåverkan

Att bryta/nyansera färg ökar materialeffektiviteten och minskar avfallet, vilket direkt påverkar produktens ekologiska fotavtryck. Med nyansering kan lagret av färgburkar hållas på en optimal nivå på både företagets och återförsäljarens lager.

Nyansering har också tydliga logistikfördelar jämfört med att leverera fabriksfärdiga kulörer. Mindre transporter krävs då återförsäljaren kan ha ett större utbud av olika basfärger för olika ändamål istället för att ha flera fabriksfärdiga kulörer av samma färgtyp.

Color service

Tikkurila industrial paint service

Industriell tillverkning av små kvantiteter av en kundspecifik kulör är mycket dyr, så vi erbjuder fem industriella nyanseringssystem, som alla faller under TIPS konceptet. Vårt pan-europeiska återförsäljningsnätverk erbjuder ett omfattande urval av hållbara, högkvalitativa produkter och optimerade färgformler, såväl som teknisk service och snabba produktleveranser. Nätverket har många nyanserings- och distributionsställen runt om i Europa, vilket gör att kunderna snabbt och flexibelt kan få färg i exakt den kulör de behöver.

Tikkurilas nyanseringssystem för industrifärg, beläggningar och bets

Våra fem nyanseringssystem – Temaspeed Premium, Temaspeed Fonte, Temaspeed Dicco Color, Temaspeed Akvi Tone och Avatint – tillgodoser olika typer av färg och olika visuella krav.

Vill du höra mer om våra nyanseringslösningar? Tikkurilas experter finns alltid här för att hjälpa dig hitta rätt kulör, produkt eller lösning.

Hör av er till oss
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv