Produkter för träytor

Tikkurila har ett brett sortiment av produkter för träindustrin, både invändigt och utvändigt, inklusive konventionella lösningsmedelsburna, syrahärdande och polyuretanbaserade produkter samt moderna miljöanpassade vattenburna akrylater och vattenburna UV-härdande produkter.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv