Vattenburna produkter för träytor

Idag föredras vattenburna produkter i moderna målningslinjer. Tikkurilas vattenburna produkter överensstämmer med de senaste miljöföreskrifterna och de strikta kvalitetskrav som gäller för färgindustrier.

För exteriör användning

{"id":"25360","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25361","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25363","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25487","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"33994","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25424","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"36896","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25365","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25366","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25367","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25427","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25408","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"36861","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}

För interiör användning

{"id":"25486","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25323","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25532","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25398","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25322","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25324","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25325","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25524","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25329","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25508","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

Universella produkter för exteriör och interiör användning

{"id":"25410","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv