Ytbehandling av metall

Ytbehandling av metall: Komplett vägledning för industriella tillämpningar

Ytbehandling av metall

Vad är ytbehandling av metall?

 

Med ytbehandling avser vi här färg som appliceras på metall för att skydda och förebygga korrosion och därmed öka produktens livslängd.

All färg är en slags ytbehandling, men all ytbehandling är inte färg. Ytbehandlingen kan bestå av flera färgskikt och avser det färdiga slutresultatet.

Det finns många typer av färg för ytbehandling av metall, allt från enklare typer till mer korrosionsskyddande.

För att få en bättre uppfattning om de olika typerna ska vi titta närmare på de kemiska komponenter som ingår i industrifärg för metall. Den viktigaste komponenten är bindemedlet, vilket kan vara epoxi, alkyd, akryl, polyuretan med flera.

Därefter kommer lösningsmedlet, som gör färgen flytande. I processen löses alla pigment och andra råvaror upp eller blandas med lösningsmedel eller vatten så att en homogen flytande färg bildas. Den här komponenten kan vara ett organiskt lösningsmedel eller vatten. Färger kan därför kategoriseras som lösningsmedelsburna eller vattenburna, beroende på vilken typ av lösningsmedel som används. Andra komponenter som ingår i färgblandningen är pigment, fyllnadsmedel, förtjockningsmedel och andra tillsatsämnen.

Tikkurilas produktsortiment för metallytor varierar från traditionella alkydfärger till moderna, tekniskt avancerade polyuretaner för strykning direkt på metall (DTM). Bland dessa ingår lösningsmedelsburna grundfärger och täckfärger, miljövänligare färger med hög torrhalt, lösningsmedelsfria färger och beläggningar och sofistikerade vattenburna produkter.

Vad är syftet med ytbehandling av metall?

Rymas Herman, affärs- och produktportföljsutvecklingsdirektör, diskuterar de huvudsakliga syftena med ytbehandling av metall.

Vad är syftet med ytbehandling av metall?

Olika typer av ytbehandlingar rekommenderas naturligtvis för olika typer av syften och industrier. Vi ska gå igenom några av de vanligaste syftena med ytbehandling av metall.

 

Korrosionsskydd

Det främsta syftet med alla typer av färg för metall är att skydda produkter mot naturliga angrepp, såsom korrosion.

Både vattenburna och lösningsmedelsburna färger fungerar bra för industriellt bruk, men olika typer av färger har olika för- och nackdelar. Detta innebär att när man ska välja ytbehandling måste man beakta specifika produkter och hur den ska användas.

Det finns många olika metoder för behandling av metallytor för att förebygga korrosion, och genom sina diverse funktioner och egenskaper ger de olika resultat beroende på olika parametrar.

 

Bättre hållbarhet

Utöver skydd mot korrosion och vädrets makter får hela metallkonstruktionen en bättre hållbarhet när man använder färg av god kvalitet.

En av fördelarna med mer hållbara ytbehandlingar är att man kan ha längre underhållsmålningsintervall och det bidrar till en lägre kostnad.

 

Förbättrat utseende

Färgen bevarar också konstruktionen utseende under längre tid, även under extrema förhållanden. Med lämpliga färger kan du få en estetiskt tilltalande yta med god kulör och glans beständighet.

 

Bättre kemikalie- och vattenbeständighet

Vid korrekt ytbehandling bildas en slitstark yta på konstruktionen som utöver skyddet mot korrosion, har hög nötnings- och kemikaliebeständighet.

Om du behöver en färg för ytbehandling i en miljö med hög luftfuktighet är det god idé att välja lösningsmedelsburna produkter. Vill du veta hur dessa skiljer sig åt, och vilka du bör välja för just din konstruktion kan du läsa vår artikel om skillnaden mellan vattenburna och lösningsmedelsburna färger.

 

Brandskydd

Vissa ytbehandlingar kan också användas för att skydda underlaget mot påverkan av brand. En färg som skyddar mot brand bidrar också till att det dröjer längre innan stålet når den temperatur där det förlorar sina lastbärande egenskaper. Denna extra tid är värdefull vid utrymning av byggnaden och för räddningstjänstens möjligheter att få kontroll över branden.

Exempelvis är en av våra produkter – Fontefire ST 61 – en vattenburen, enkomponentsfärg som sväller i kontakt med värme och bildar ett isolerande skumskikt. Detta skumskikt skyddar din metallkonstruktion under en viss tid från att uppnå en kritisk temperatur.

 

 

Hur används ytbehandlingar för metall?

I vårt breda sortiment av färger för metallytor finns alternativ för de flesta typer av metall, både inom- och utomhus, och vi erbjuder färdiga lösningar för utvalda industrisegment.

Kanske behöver du ytbehandling i en hamnmiljö, där konstruktioner konstant utsätts för svåra förhållanden och belastas av ett korrosivt klimat. Under sådana förhållanden behöver maskiner och utrustning en högre grad av korrosionsskydd än om samma maskiner används inomhus.

Purposes of metal coatings collage for metal pillar page

Målning av Mitsubishi Logisnext truckmaster

Vi tar oss an våra kunders utmaningar med snabb och noggrann produktutveckling. När Mitsubishi Logisnext behövde en lösning för att uppnå miljömässigt hållbara utsläppsmål, utvecklade Tikkurila Temasolid SC-F 20 för målning av truckmaster hos Mitsubishi Logisnext.

Tikkurila Temasolid SC-F 20 hjälper till att minska utsläppen från målningsprocessen. Den innehåller mindre lösningsmedel och torkar snabbare vid en lägre temperatur än den produkt som använts tidigare. När miljö- och effektivitetsmålen blir strängare kräver industrin fler produkter med lågt lösningsmedelsinnehåll.

Fördelarna med skräddarsydd produktutveckling är så stora att den så småningom kommer att användas inom hela den ytbehandlande industrin.

Läs hela artikeln här

Mitsubishi

Ett annat exempel där du kanske behöver hög prestanda är miljöanpassade lösningar för jordbruks-, konstruktions- och schaktmaskiner/-utrustning (ACE). Våra högpresterande system innefattar vatten- och lösningsmedelsburna lösningar som ger bättre skydd med färre färgskikt.

Bland våra lösningar för olika typer av stålkonstruktioner ingår ytbehandlingar som skyddar mot låg belastning för ytor inomhus, hög belastning för ytor utomhus, eller till och med kemisk belastning. Vi har också ett stort färgsortiment, däribland metallic-färger, som dessutom fyller en estetisk funktion.

MKL BAU
Watch the film:
Lär dig mer om varför MKL BAU valde Tikkurilas ytbehandlingslösningar

Polska byggföretaget MKL BAU

MKL BAU valde Tikkurilas ytbehandlingslösningar eftersom Tikkurilas produkter passar perfekt för deras behov. Marius Cizio, styrelseledamot och delägare i MKL BAU är mycket nöjd med Tikkurila.

”Tikkurilas produkter garanterar utmärkt hållbarhet för våra stålkonstruktioner. Våra kunder litar på Tikkurila och dess produkter.” säger Cizio.

Polska byggföretaget MKL BAU sp z o.o. erbjuder design-, materielleverans- och byggtjänster för bl.a. energi-, civil- och industrisektorn. De är specialiserade på design, produktion och teknik.

Titta på videon och lär dig mer om varför MKL BAU valde Tikkurilas ytbehandlingslösningar.

Läs hela artikeln här

Det finns många målningssystem för underhåll och bättring som är enkla att använda och inte kräver förbehandling med blästring. Vi erbjuder också system för ytor under vatten.

Om du är osäker på vilken typ av målningssystem du behöver för just din metallkonstruktion får du gärna kontakta oss för mer information.

Olika typer av ytbehandlingar för metall

Som tidigare nämnts, olika typer av produkter för ytbehandling varierar från traditionella alkydfärger till moderna, tekniskt avancerade DTM-polyuretaner, däribland lösningsmedelsburna grundfärger och täckfärger, färger med mindre miljöpåverkan så som färger med hög torrhalt, lösningsmedelsfria färger och beläggningar och även sofistikerade vattenburna produkter.

Härnäst gör vi en genomgång av olika kategorier av ytbehandlingar.

Välja rätt typer av metallytbehandlingar

 

Eftersom det finns många typer av färg för metallytor är det förstås många faktorer som spelar in vid valet av rätt produkt för just dina behov.

 

Din målsättning

För att göra rätt val ska du ta dig tid att tänka igenom målsättning med ytbehandlingen. Ställ dig själv följande frågor innan du bestämmer dig:

 • Vilken typ av målningsförhållanden arbetar vi med?
 • Vilken typ av miljö används vår slutprodukt i (Är det inomhus, eller under svåra väderförhållanden)?
 • Hur länge vill vi att färgen ska hålla? För vissa produkter, exempelvis gruvutrustning, förväntas färgen inte finnas kvar på ytan längre än till produktens första användningstillfälle.
 • Hur tänker vårt företag kring hållbarhet? Du väljer kanske vattenburna färger om företagets långsiktiga målsättning exempelvis är att minimera VOC-utsläppen och den negativa inverkan som verksamheten har på miljön.
 • Vilka krav har vi på oss för tillfället?
 • Vilka målningssystemstandarder behöver vi uppfylla?

 

Dina processer

Tänk på följande frågor om ditt nuvarande arbetssätt:

 • Vilka färger och beläggningar för metallytor använder vi i dag?
 • Vilka typer av metallytor arbetar vi med?
 • Vilken utrustning använder vi nu?
 • Målar vi först och monterar sedan, eller tvärtom? 

 

Projektets tidslinje och slutdatum

Ställ dig själv följande frågor när du överväger projektets tidslinje:

 • Vilken torktid behöver vi?
 • När kan vi packa den torra produkten?
 • Hur mycket bör vi kunna måla per dag?

 

Budget och kostnader

Fundera slutligen på din budget. Tänk på att vissa produkter kräver en större initialinvestering men betalar sig i längden. Vattenburna produkter har exempelvis ett något högre pris eftersom råvarorna för tillverkningen av dessa produkter är dyrare. Men efter initialinvesteringen för justering av vår utrustning och våra processer börjar du tjäna in din investering. Faktum är att du kan sänka dina totala verksamhetskostnader genom att använda vattenburna produkter. Du behöver inte investera i explosionssäker utrustning, försäkring för brandfarlig färg eller specialutbildad personal för transport av produkterna eftersom vattenburna produkter inte är brandfarliga. Våt vattenburen färg kan dessutom tvättas bort med vatten, så du sparar på kostnader för rengöringsmedel.

Användning av DTM-produkter i stället för grund- och täckfärg bidrar också till kortare processtid efter som endast en strykning behövs.

Tänk på att kostnaden för färgen bara är en del av projektets totala kostnad. Den verkliga kostnaden för att måla ett föremål eller en enhet omfattar alla aspekter av behandlingen. Beroende på vilka produkter du använder kan den totala kostnaden minskas genom mindre torrfilmstjocklek (DFT) och kortare processtid (målning, torkning).

Använd vår kostnadskalkylator för metallprodukter till hjälp med att planera din budget.

Möte

Standarder för metallytbehandlingar: Viktigt att veta

Precis som för alla branscher och industrier måste vissa standarder och bestämmelser beaktas i beslutet om vilken produkt som ska väljas.

För ytbehandling av metall måste allt material och målningssystem du använder uppfylla antingen internationella standarder såsom ISO 12944, som är en global korrosionsskyddsstandard, eller eventuella interna standarder som din kund kan ha.

Detta innebär kort sagt att alla målningssystem behöver testas för dessa standarder.

Det material och de system som vi på Tikkurila tillhandahåller uppfyller ISO 12944. I del 5 av denna standard definieras skyddande målningssystem för olika korrosiva miljöer: C2, C3, C4, C5. Standarden fastställer också hållbarhetsintervall, och dessa har betydelse för tidpunkten för första underhållstillfället: L, M, H och VH.

Tikkurila har även målningssystem som är godkända enligt andra standarder. Bland dessa ingår Norsok (Norge), Silko (Finland), GOST (Ryssland) med flera.

I del 5 av ISO 12944 definieras skyddande målningssystem för olika korrosiva miljöer: C2, C3, C4 och C5, och systemen definieras också enligt sin korrosionsklass i ISO 12944.

Standarden fastställer också hållbarhetsintervall, och dessa har betydelse för tidpunkten för första underhållstillfället: L, M, H och VH.

Arbeta med metallytbehandlingar

Žydrūnas Čepkauskas, Group Portfolio Development Manager på Tikkurila, ger expertråd för arbete med ytbehandling av metall.

Härnäst går vi igenom några bra expertråd för arbete med ytbehandlingar – från förbehandling till underhåll.

Icons for working with metal coatings for Metal pillar page

Utrustning för ytbehandling av metall

Olika typer av ytbehandling kräver olika typer av utrustning för att produkten ska ge optimal effekt.

För lösningsmedelsburna färger krävs exempelvis särskild explosionssäker utrustning eftersom produkterna är mycket brandfarliga. Vattenburna produkter är dock inte brandfarliga och kräver därför ingen sådan utrustning. Å andra sidan kräver vattenburna produkter utrustning med rostfritt stål i alla delar som kommer i kontakt med den våta vattenburna färgen.

 

Förbehandling

Hur lyckad din ytbehandling blir beror till stor del på ytan som ska behandlas. Innan metallytan målas måste den rengöras och ruggas ordentligt för att säkerställa vidhäftning. Med rätt renhetsnivå säkerställs rätt prestanda av ytbehandlingen.

Lösningsmedelsburna färger är exempelvis mer toleranta för orena ytor, medan det krävs en renare miljö och yta för vattenburna färger. Se därför till att renhetsnivån motsvarar den som produkten kräver, beroende på vilken färgtyp du väljer.

Du kan följa detta exempel på rekommenderad förbehandling för en vattenburen produkt:

 • Stålytor: Avfetta och blästra rent till grad Sa2½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsat stål för att förbättra vidhäftningen.
 • Grundmålade ytor: Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas från ytan på lämpligt sätt. Laga eventuella skador i grundfärgen. Se vägledning i produktens PDS angående tidigare grundmålade ytor. 

 

Målning

Din metod för målning kan avgöras av flera faktorer såsom din utrustning, typ av färg, produktionstakt, resultattakt och om du målar i målarverkstaden eller någon annanstans.

Utifrån dessa faktorer använder du kanske målningsrobotar, automatiska målningslinjer eller olika spruttekniker såsom konventionell, högtryck, luftassisterad eller elektrostatisk sprutning. För underhåll och bättring på annan plats kan du också måla med pensel och roller. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att färgen appliceras på rätt sätt för att få ett resultat som håller länge.

 

Torkning

Om du målar i miljöer med hög luftfuktighet kan du behöva hålla extra uppsikt över torkningen.

I synnerhet med vattenburna produkter kan vattnet i färgen inte avdunsta ordentligt i extremt fuktig miljö, och det tar därmed längre tid för färgen att torka.

En möjlig lösning för detta är att måla i en lokal där du kan reglera klimatet och hålla luftfuktigheten på en viss nivå. Den rekommenderade relativa luftfuktigheten är 20–70 %.

I många fall kan du påskynda torktiden genom att höja temperaturen. Rekommenderade temperaturer beror på färgen.

 

Underhåll

Med rätt utförd förbehandling och målning ökar ytbehandlingens livslängd, men visst underhåll kommer sannolikt att behövas efter en tid.

Det finns ett stort urval av reparations- och underhållsprodukter för industriell målning av metallytor att välja mellan. Vi på Tikkurila är naturligtvis tillgängliga för att svara på dina eventuella frågor.

 

Kemikalieresistens

Du kanske behöver en färg eller beläggning med resistens mot specifika kemikalier såsom oljor, bränslen, syror och kemiska lösningsmedel med mera. Om du överväger att ytbehandla i en viss kemisk miljö bör du beakta följande faktorer:       

 • Kemikalieexponering
 • Arbetstemperatur
 • Mekanisk nötning
 • Grad av skydd som krävs (nedsänkt eller stänk/konstant eller begränsat)
West Harbour in Helsinki

Sammanfattning

För att sammanfatta det vi gått igenom: Det finns många typer av ytbehandling för metall, däribland enklare sådana eller mer tekniskt avancerade skyddande ytbehandlingar – samtliga avsedda för olika syften.

Om du vill veta mer om allt som har med ytbehandling att göra kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där delar vi aktuell information och uppdateringar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vill du ha en PDF-version av denna guide?

Ange din e-post nedan så skickar vi guiden till din inbox.

  

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv