Brandskydd för trä

Brandskydd för trä

Vattenburet brandskydd av toppklass för träytor 

Trä är ett populärt val som byggnadsmaterial tack vare dess styrka, estetik, akustiska och termiska egenskaper. Det har också mindre miljöpåverkan än till exempel betong. Sett över livslängden – från avverkning till produktion, transport, installation, användning, underhåll och slutligen kassering/återvinning – kräver trä mindre energi och producerar mindre koldioxid än betong.  Dock kan användningen av trä vara begränsad i vissa byggnader p.g.a. brandsäkerhetsbestämmelser. Träytor kan skyddas mot brand på många sätt, och en av dessa är att använda brandskyddande produkter.

Brandskydd för trä

 

Fontefire WF färg och klarlack är utformade för att ge ett brandskydd på högsta möjliga nivå för invändiga träväggar, tak och dekorativa paneler. När de utsätts för värme expanderar Fontefire WF-produkterna och bildar ett isolerande skumskikt. Produkterna uppfyller kraven för brandreaktionsklass B-s1, d0 – den högsta möjliga för trämaterial enligt standarden EN 13501-1:2007+A1:2009. Träpaneler och träskivor som är behandlade med brandskyddande produkter används i bostadshus, äldreboenden, skolor och andra offentliga byggnader där många människor vistas samtidigt.

Vill du veta mer om brandskydd för trä? Läs mer i vår FAQ om behandling av trä med brandskyddande produkter.

 

Fontefire WF-produkter är utformade för applicering och utrustning på industriell nivå. Produkterna är enkla att applicera och torkar snabbt, vilket ger en kortare appliceringsprocess och därmed ökad produktivitet och sänkta kostnader.  

Kontakta alltid Tikkurilas specialister när du använder brandskyddsfärg

Kontakta oss

Want to hear more about our solutions?
Contact us

Highlighted paint systems

Please see all our paint systems by clicking "Search for more systems".

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv