obiekt mostowy

Kostnadsberäkning av färgsystem för metall

Metalkostnadsräknaren beräknar kostnaden för en metallbeläggningsprodukt eller för ett metallsystem med eller utan tillsats av en förtunning. Val av applikationsteknik kommer att påverka hur mycket av produkten som går åt. Resultaten av beräkningen inkluderar information om DFT, färg- & förtunningsförbrukning, kostnad per m2 och kostnad per liter. Du kan se resultaten presenterade på produktnivå eller totalt. Informationen kan användas för att jämföra produkter eller för att räkna på ett projekt med flera produkter i ett system.

 

 

.

 

Information, instruktioner och/eller rekommendationer i denna räknare baseras på vår bästa kunskap och erfarenhet men är inte avsedd att vara fullkomlig. Du använder informationen från denna räknare på egen risk och kommer inte att kunna hålla Tikkurila ansvarig för användningen av instruktionerna eller för några konsekvenser som uppstår vid användningen.

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv