Svällande brandskyddsfärg

Svällande brandskyddslösningar

Brandskyddssystem, som inkluderar passivt brandskydd, är en viktig del av en byggnads säkerhetsplan till hjälp för att skydda byggnaden och människorna i den i händelse av brand. Det passiva brandskyddet av stålkonstruktionen kan uppnås genom att måla den med en svällande brandskyddsfärg – innehållande ämnen som expanderar när det utsätts för värme. Detta förhindrar spridning av brand och fördröjer eventuell kollaps, vilket ger mer tid för evakuering. 

Svällande brandskyddsfärg

Att skydda liv, tillgångar och miljön 

Våra svällande brandskyddsfärger ger ett effektivt brandskydd för stålkonstruktioner som uppfyller kraven för den nödvändiga brandklassen, vilket hjälper till att skydda liv och tillgångar och förhindra miljöskador. Vi erbjuder konkurrenskraftiga filmtjocklekar för öppna och slutna profiler och ett brett utbud av system. 

Vår svällande brandskyddsfärg, Fontefire ST 60-1, är ​​CE-märkt och vattenburen, vilket gör den till ett mer hållbart val. Den är också kompatibel med ett brett utbud av grund och täckfärger. 

Hur svällande brandskyddsfärger fungerar 

Vid en brand kan temperaturen på en stålkonstruktion nå över 500°C på under 15 minuter, så den behöver skydd för att undvika att förlora styrka och kollapsa. 

En svällande brandskyddsfärg ger en tunnfilmsbeläggning som är inert vid låga temperaturer (mindre än 200°C) men när den reagerar på värme omvandlas den snabbt genom sublimering och expanderar till många gånger sin ursprungliga tjocklek och bildar ett isolerande lager av skum. Det är viktigt att den expanderar så snabbt som möjligt för att vara effektiv. Det resulterande skumskiktet har mycket goda värmeisolerande egenskaper, är svampigt och poröst och kan nå en tjocklek på upp till 50 mm. Detta minskar hur väl värmen leds från elden till stålsubstratet, vilket ökar tiden det tar för strukturella fel att inträffa. Skumskiktet sitter kvar under alla rörelser av stålet, såsom expansion eller deformation, vilket ger värdefull tid för människor att evakuera byggnaden. 

Svällande brandskyddsfärg

Skräddarsydda ytbehandlingar du kan lita på

Vi arbetar med dig för att förstå hela livscykeln för din produkt och identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten genom att minska kostnaderna, påskynda projekttiden och noggrant hantera leveranskedjan. Våra tekniska experter är redo att hjälpa dig att uppnå dina affärsmål. 

Våra tekniska experter hjälper dig att välja rätt målningssystem och filmtjocklek. Du kan också använda den lättanvända filmtjockleksräknaren här på vår hemsida. 

Våra produkter är fullständigt testade för att säkerställa att de fungerar som utlovat i industriella applikationer. 

Uträknare av torrfilmstjocklek

Vill du veta mer om våra lösningar, produkter eller system?

Vårt team kan besvara alla dina frågor.

 

Hör av er till oss

Tester and standarder

Våra produkter och system är testade för att försäkra att de ska kunna prestera som utlovat vid industriell applicering.
  • Fire tests (EN 13381-8)
  • ETA approval
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv