Svällande brandskyddsfärg

Svällande brandskyddsfärg

Passivt brandskydd av konstruktionsstål uppnås genom att man skyddar stålkonstruktionerna med svällande brandskyddsfärg.  

Svällande brandskyddsfärg för stålkonstruktioner

Passivt brandskydd koncentrerar sig på att skydda strukturerna med t.ex. svällande brandskyddsfärg, för att förhindra eldspridningen. Syftet är att fördröja en eventuell kollaps av konstruktionen och tillåta tid för evakuering. Svällande brandskyddsfärg rekommenderas ofta starkt i projekt med kritiska konstruktioner.

Passivt brandskydd är en avgörande del av ett brandskyddssystem, som i sin tur är en avgörande del av en byggnads säkerhetsplan. Ett brandskyddssystem hjälper till att skydda byggnaden och människorna inuti byggnaden i händelse av en brand.

Svällande brandskyddsfärg

Rädda liv, tillgångar och miljön med hjälp av svällande brandskyddsfärg

Svällande teknik, dvs. brandskydd som baseras på att färgytan expanderar när den exponeras för värme. Tikkurilas brandskyddsfärg hjälper till att rädda liv och tillgångar, samt förhindrar miljöskador.

Vår svällande brandskyddsfärg ger ett effektivt brandskydd åt stålkonstruktioner och uppfyller kraven för gällande brandskyddsklassificering. Den svällande brandskyddsfärgen säljs tillsammans med olika kompatibla primers och täckfärger. Tikkurilas svällande brandskyddsfärg erbjuder konkurrenskraftiga filmtjocklekar för öppna och slutna profiler, samt ett brett utbud av olika system. 

Vår svällande brandskyddsfärg, Fontefire ST 60-1 är vattenburen, vilket innebär att den är ett mer hållbart val. Fontefire ST 60-1 är kompatibel med ett brett urval av primers och täckfärger.

 

Vad är svällande brandskyddsfärg baserat på?

En stålkonstruktion kan bli över +500 °C varm på mindre än 15 minuter. För att undvika att konstruktionen förlorar sin hållfasthet och kollapsar måste den skyddas. För att svällande brandskyddsfärg ska vara effektiv måste den prestera så snabbt som möjligt.

En svällande brandskyddsfärg bildar en tunn film som är inert vid låga temperaturer (under +200 °C) men reagerar med värme. När den svällande brandskyddsfärgen utsätts för värme omvandlas den snabbt genom sublimering. Den expanderar då till många gånger sin ursprungliga tjocklek och bildar ett isolerande skumskikt. De här skumskiktet minskar värmeledningen från elden till underlaget, vilket förlänger tiden till en eventuell kollaps av konstruktionen. Skummet håller sig kvar vid ytan även när stålet expanderar, böjs eller på annat sätt rör sig. Det innebär mer tid för livsviktigt evakuering.

Det isolerande skumskiktet har mycket goda värmeisoleringsegenskaper. Det är svampigt och poröst och kan bli upp till 50 mm tjockt.

Svällande brandskyddsfärg

Skräddarsydda ytbehandlingar du kan lita på

Vi arbetar tillsammans med dig för att förstå din produkts hela livscykel, samt identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten genom att minska kostnaderna, påskynda projektscheman och noggrant hantera leveranskedjan. Våra experter på vår tekniska support är redo att hjälpa dig att uppnå dina affärsmål.

Våra experter på vår tekniska support hjälper dig att välja rätt system och rätt filmtjocklek. Du kan också använda vår lättanvända kalkylator för filmtjocklek, som du hittar på vår webbplats. 

Uträknare av torrfilmstjocklek

 

Vill du veta mer om våra lösningar, produkter eller system?

Vårt team kan besvara alla dina frågor.

Kontakta oss

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv