Industriella ytbehandlingslösningar för vatten- och avloppsreningsanläggningar

Industriella ytbehandlingslösningar för vatten- och avloppsreningsanläggningar

Från Tikkurilas allra första dagar av industriell färgproduktion har vi tillhandahållit pålitliga ytbehandlingslösningar för vatten- och avloppsreningsanläggningar. Idag levererar vi industrifärger och beläggningar till anläggningar runt om i världen – främst till statligt ägda energibolag – med stöd av teknisk rådgivning från bland annat certifierade FROSIO inspektörer för att säkerställa rätt support för varje kund i detta krävande applikationsområde.

Tuffa lösningar för extrema miljöer

Vatten- och avloppsreningsanläggningar är mycket korrosiva miljöer som kräver tuffa ytbehandlingslösningar. Utrustning som tankar, tråg, filterbäddar m.m. måste vara väl skyddade eftersom de utsätts för kemisk stress och är i ständigt kontakt med vätska. Tikkurila erbjuder en rad högpresterande färger och beläggningar som är resistenta mot kemikalier och/eller vatten samt ger hög mekanisk beständighet för att skydda mot tuffa miljöförhållanden. Våra färger och beläggningar är också lätta att applicera under de okontrollerade förhållanden som är typiska för vatten- och avloppsreningsanläggningar.

Industriella ytbehandlingslösningar för vatten- och avloppsreningsanläggningar

Hållbara lösningar med minskat behov av underhåll

Underhållet medför en betydande kostnad för vatten- och avloppsreningsanläggningar, så våra färger och beläggningar har utvecklats för att man skall kunna öka underhållsintervallet vilket gör dem mer kostnadseffektiva under tillgångens livslängd.

 

Grundligt testade för långtids skydd

Vi erbjuder målningssystem för både ny- och underhållsmålning som har utvecklats för att hålla, med noggranna kemikaliebeständighetstester för att säkerställa att våra höga kvalitetsstandarder upprätthålls. Vi har produkter lämpliga för både stål- och betongytor, med ett stort urval av ISO 12944-5 system. Våra färgsystem uppfyller ISO 12944-6, NORSOK och andra ledande standarder.

Industriella ytbehandlingslösningar för vatten- och avloppsreningsanläggningar

Samarbetar med dig för att skydda dina tillgångar

Vi har decennier av erfarenhet av att skydda vatten- och avloppsreningsanläggningar och kan arbeta med dig för att förstå dina behov under hela din anläggnings livslängd, identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten genom att minska kostnaderna, påskynda projekttiden och noggrant hantera leveranskedjan. Våra tekniska experter kan hjälpa dig att välja rätt system för din applikation, samt tillhandahålla lackeringsrevisioner för att förbättra och effektivisera din applikationsprocess och säkerställa ytbehandling av hög kvalitet. Oavsett dina affärsmål är vi redo att hjälpa dig att uppnå dem.

Vill du veta mer om våra ytbehandlingar? Tikkurilas experter hjälper dig att hitta rätt produkter och lösningar.

Hör av er till oss

Målningssystem

SE ALLA VÅRA SYSTEM FÖR TRÄ GENOM ATT KLICKA PÅ "SÖK FLER MÅLNINGSSYSTEM FÖR METALLYTOR"

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
380
CORROSIVITY/DURABILITY
Im3-H
SYSTEM NO.
I.03
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
400
CORROSIVITY/DURABILITY
Im3-H
SYSTEM NO.
I.05
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
120
CORROSIVITY/DURABILITY
C5-L
SYSTEM NO.
G5.01
PRETREATMENT
SaS
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv