Målningssystem för metallytor

Tikkurila levererar material och system som uppfyller ISO 12944, en global korrosionsstandard. Del 5 av denna standard definierar ytskyddssystem för olika korrosiva miljöer: C2, C3, C4, C5. Standarden bestämmer också hållbarhetsområden, vilket påverkar tiden till första stora underhållet: L, M, H och VH. 

Tikkurila har målningssystem godkända enligt flera olika standarder som Norsok (Norge), Silko (Finland), Gazprom (Ryssland) etc.

 

Sök målningssystem för metallytor

Via denna sökning hittar du de lämpligaste lösningarna i Tikkurilas sortiment.
Välj först typ av målning "Ny målning" eller "Underhåll" eller söka efter "Färdiga lösningar".
Om "Ny målning" väljs, fortsätt med typ av underlag, produkttyp eller korrosivitetsklass. Slutligen väljer du typ av system eller slitstyrka.

PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
160
CORROSIVITY/DURABILITY
C4
SYSTEM NO.
C4.01
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42232","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["C4.01"],"metal-durability":"L"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C3
SYSTEM NO.
C3.01
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42230","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C3"],"metal-standard-based-names":["C3.01"],"metal-durability":"L"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
160
CORROSIVITY/DURABILITY
C4
SYSTEM NO.
C4.01
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42231","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["C4.01"],"metal-durability":"L"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C2
SYSTEM NO.
C2.02
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42229","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C2"],"metal-standard-based-names":["C2.02"],"metal-durability":"M"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
80
CORROSIVITY/DURABILITY
C2
SYSTEM NO.
C2.01
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42228","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C2"],"metal-standard-based-names":["C2.01"],"metal-durability":"L"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
300
CORROSIVITY/DURABILITY
C5
SYSTEM NO.
C5.03
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42204","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["C5.03"],"metal-durability":"H"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
300
CORROSIVITY/DURABILITY
C4
SYSTEM NO.
C4.07
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42203","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["C4.07"],"metal-durability":"VH"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
240
CORROSIVITY/DURABILITY
C5
SYSTEM NO.
C5.02
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42202","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C5"],"metal-standard-based-names":["C5.02"],"metal-durability":"M"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
240
CORROSIVITY/DURABILITY
C4
SYSTEM NO.
C4.06
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42201","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C4"],"metal-standard-based-names":["C4.06"],"metal-durability":"H"}
PAINT SYSTEM
-
TOTAL DFT (µΜ)
240
CORROSIVITY/DURABILITY
C3
SYSTEM NO.
C3.07
PRETREATMENT
Sa2½
{"id":"42200","product-type":"Lösningsmedelsburna","substrate":"Stål","metal-corrosivity-category":["C3"],"metal-standard-based-names":["C3.07"],"metal-durability":"VH"}
has been added to saved.
has been removed from saved.