Målningssystem för metallytor

Tikkurila levererar material och system som uppfyller ISO 12944, en global korrosionsstandard. Del 5 av denna standard definierar ytskyddssystem för olika korrosiva miljöer: C2, C3, C4, C5. Standarden bestämmer också hållbarhetsområden, vilket påverkar tiden till första stora underhållet: L, M, H och VH. 

Tikkurila har målningssystem godkända enligt flera olika standarder som Norsok (Norge), Silko (Finland), Gazprom (Ryssland) etc.

 

Sök målningssystem för metallytor

Via denna sökning hittar du de lämpligaste lösningarna i Tikkurilas sortiment.
Välj först typ av målning "Ny målning" eller "Underhåll" eller söka efter "Färdiga lösningar".
Om "Ny målning" väljs, fortsätt med typ av underlag, produkttyp eller korrosivitetsklass. Slutligen väljer du typ av system eller slitstyrka.

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-M
SYSTEM NO.
C2.02
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C3-L
SYSTEM NO.
C3.01
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
160
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-H
SYSTEM NO.
C2.03
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
160
CORROSIVITY/DURABILITY
C3-M
SYSTEM NO.
C3.02
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
80
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-L
SYSTEM NO.
C2.01
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-M
SYSTEM NO.
C2.02
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
160
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-H
SYSTEM NO.
C2.03
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
80
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-L
SYSTEM NO.
C2.01
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C2-M
SYSTEM NO.
C2.02
PRETREATMENT
Sa2½
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
100
CORROSIVITY/DURABILITY
C3-L
SYSTEM NO.
C3.01
PRETREATMENT
Sa2½
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv