Byggmaterial exteriört

Vi erbjuder flera olika ytbehandlingslösningar för olika träsubstrat som t.ex. limmade träkonstruktioner, terrass däck, bullerskydd och lekplatser etc. För att erhålla ett gott slutresultat, både ur ett estetiskt och hållbarhetmässigt perspektiv, är det viktigt att färg- och lacksystem tar hänsyn till applikationsmetod och produktens användningsområde.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv