Terrace decking

Terrass

Fördröj vattenpenetration in i träet

Industriellt ytbehandlade terrasser skapar en hållbar yta och ger ökad livslängd. Vårt sortiment består av olje- och lasyrsystem som ger ett varaktigt skydd och ett tilltalande yttre.

Terrace decking

Liggande träytor som trädäckning, trätrappor eller räcken är krävande och måste skyddas. Det bästa skyddet uppnås genom att applicera lasyr eller olja med goda penetrationsegenskaper.

Våra beprövade vattenburna lasyrer och oljor ger ett långvarigt skydd för krävande utomhusförhållanden. 

Terrace decking

System för lasering

System för lasering

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv