Målningssystem för träytor

Tikkurilas produkter har samlats i easy-to-use-system vilket gör det enkelt för er att hitta rätt behandlingskombination för ditt projekt. Med systemsöket kan du hitta rätt system för dit aktuella projekt. 

WC10

Solvent-borne 2-component all around lacquer system with stain

PAINT SYSTEM
{"id":"31218","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC11

Solvent-borne lacquer system with fast drying sealer

PAINT SYSTEM
{"id":"31165","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC12

Solvent-borne 2-component high gloss lacquer system with stain

PAINT SYSTEM
{"id":"31211","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC13

Semi-matt easy to use one component lacquer system with stain

PAINT SYSTEM
{"id":"31164","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC14

Fast drying lacquer system

PAINT SYSTEM
{"id":"31163","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC20

Solvent-borne 2-component all around paint system

PAINT SYSTEM
{"id":"31217","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC21

Solvent-borne 2-component fast drying paint system

PAINT SYSTEM
{"id":"40608","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC22

Semi-matt thixotropic paint system especially suitable for vertical application

PAINT SYSTEM
{"id":"31157","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC24

Semi-matt brilliant white top paint system

PAINT SYSTEM
{"id":"31153","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
WC28

System with elastic and humidity resistant primer and semi-matt top paint

PAINT SYSTEM
{"id":"31161","product-type-2":"Lösningsmedelsburna"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv