MS Brandbu

M/S Brandbu, från 1907, återställs till dess forna prakt

Arbetet med M/S Brandbu är ett enastående exempel på lagarbete, inspiration och tålamod.

År 2014 blev norska Randsfjordmuseet i Jaren stolt ägare av M/S Brandbu, det sista norsktillverkade fraktfartyget för inlandssjöfart. Inlandssjön Randsfjorden ligger ungefär 50 km norr om Oslo och var en gång den viktigaste transportleden i området. Den förband Jevnaker i söder med Odnes i norr. Under de senaste fem åren har museet, volontärer, kulturarvsinstitutioner och lokala företag arbetat med att restaurera skeppet till dess forna prakt. Något som blivit möjligt tack vare generöst ekonomiskt stöd från både privata och nationella bidragsgivare. 

MS Brandbu

Ett omfattande restaureringsprojekt

Under 2015 inledde museet ett omfattande restaureringsprojekt för att rädda M/S Brandbu från att förfalla ytterligare. Restaureringsmetoderna och lösningarna utfördes i samarbete med bland andra det norska direktoratet för kulturarv som var projektets huvudsakliga bidragsgivare. Det har varit en lång och tidsödande process som krävt mycket hjälp från volontärer och samarbetspartners.

En utmaning var att vare sig volontärerna eller museet hade särskilt stora kunskaper om restaurering av stora stålfartyg vid projektets början. Detta innebar att expertisen hos samarbetspartners som exempelvis Metalliseringsverket (ett företag inom sandblästring och termisk sprutning) var helt avgörande. Utifrån deras rekommendationer valde man Tikkurilas färger för renoveringen av M/S Brandbu.

MS Brandbu
Inspiration och rådgivning

Under det omfattande renoveringsprojektet förbättrades och målades större delen av fartygets utsida och vissa av ytorna på insidan med Tikkurila-produkter. Tikkurilas expertis var ovärderlig för att välja ut rätt slags färger för de utmanande förhållandena.

Grethe Johnsrud, projektledare för M/S Brandbu, var mycket nöjd med samarbetet mellan projektgruppen, Metalliseringsverket och Tikkurila. ”Vår prioritet var att hitta färger och system för M/S Brandbu som vi kan lita på under lång tid framöver för att hålla underhållet på ett minimum”, förklarar hon.

Eftersom projektet var nytt för såväl projektledaren som volontärerna fanns det många områden att lära sig om.

”Vi hade många frågor under projektet, men vår kontaktperson på Tikkurila var alltid lätt att nå och var dessutom tålmodig och generös med att ge oss välbehövlig information om målningen. Vi fick mycket god kontakt med Tikkurilas industrisäljteam, vilket innebar att kommunikationen alltid fungerade bra”, säger Johnsrud.

 

Förutom att projektet var unikt var även målningsförhållandena en utmaning. Vanligen utförs målning under kontrollerade förhållanden. Men i detta projekt blev man tvungen att måla i ett oisolerat tält utomhus utan möjlighet att kontrollera klimat- eller ventilationsförhållandena. Detta innebar att man blev tvungen att noggrant överväga miljömässiga faktorer, skapa tydliga riktlinjer för målningen och ge volontärerna skyddsutrustning av god kvalitet.

MS Brandbu
MS Brandbu

Samarbete med ett gemensamt mål

Restaureringen av M/S Brandbu är ett väldigt lyckat exempel på kraften i lagarbete. All expertis och hjälp har varit mycket uppskattad, särskilt bland de fantastiska volontärerna som gått in i projektet med stort engagemang.

”Varje gång en samarbetspartner visade intresse genom att dela med sig av sin kunskap och erbjöd hjälp, sporrades alla att fortsätta det viktiga arbetet. Med tanke på vår utmanande start har hjälpen från branschfolket motiverat och inspirerat våra volontärer att uträtta stordåd”, förklarar Johnsrud.

MS Brandbu

Eftersom M/S Brandbu inte bara är en enorm inspiration för lokalsamhället utan också är en värdefull tillgång för både det nationella och lokala arvet fick projektet mycket publicitet. Till och med Norges kulturarvsminister har visat intresse för att besöka fartyget.

Historien om denna distingerade gamla dam är långt ifrån över. Restaureringsarbetet fortsätter och vi ser fram emot att se vad framtiden bär med sig för M/S Brandbu.

 

MS Brandbu
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv