Fast-drying semi-transparent and opaque solutions

Ytterpanel

Snabbtorkande halvtransparenta och opaka lösningar

Under decennier har vi i nära samarbete med tillverkare inom träindustrin utvecklat produkter för att möta nya kundbehov. Resultatet är Pinja och Ultra Pro. Två produktfamiljer som tar särskild hänsyn till sågverksindustrins, byggbranschens och slutanvändarnas behov.

För bästa möjliga hållbarhet rekommenderar vi att träytor som har behandlats i fabrik med lasyr får sin slutbehandling på plats med Alcro-Beckers konsumentprodukter.

Fast-drying semi-transparent and opaque solutions

Våra produkter innehåller väldigt effektiva fungicider för att ge trä utomhus det bästa skyddet mot mögelangrepp.

För ett hållbart slutresultat och bra täckning utgår man alltid från objektets lokala miljöförutsättningar samt dess väderbelastning när man väljer målningssystem.

Fast-drying semi-transparent and opaque solutions
Fast-drying semi-transparent and opaque solutions

Den bästa möjliga väderbeständighet uppnås när Pinja Protect GM, en alkydbaserad vattenburen ytbehandling, appliceras två gånger direkt på panelen, i fabrik, utan en separat primer. För det är under dessa optimala produktionsförhållanden som vi kan erbjuda våra kunder ett exceptionellt skydd redan från början.

Målningssystem

Halvtransparenta system

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv