Temabond ST 300

En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.

CE
  • Yttolerant brytbar epoxifärg med hög torrhalt
  • Lämplig för nedsänkning
  • God kemikalie- och nötningsbeständighet
Beskrivning

En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.


Produktegenskaper

• En perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. • I och med att Temabond ST 300 är en produkt med hög torrhalt så har den lägre VOC-emissioner än traditionella epoxifärger. • Resistent mot nedsänkning i vatten och kan därför användas för t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller jord. Kan även användas för att måla vattenkraftstationer. • Som CE-märkt produkt är den lämplig för betongytor. • Ger en mycket tät beläggning med god motståndskraft mot kemikalier och nötning. • Används för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin. • Lätt att applicera i tjocka skikt, även med pensel. • Kan även appliceras på ytor med gammal alkydfärg. • Kan användas som enskiktsfärg. • Den lågtemperaturhärdande versionen av Temabond WG 300 kan härdas vid låga temperaturer.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för reparation av transport- eller installationsskador.


Yttolerant brytbar epoxifärg med hög torrhalt

Temabond ST 300 är en perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. Färgen är en produkt med hög torrhalt och har därmed lägre VOC-emissioner än konventionella epoxifärger.

Product usp1prof_img
Surface-tolerant high-solids tintable epoxy paint

Lämplig för nedsänkning

Temabond ST 300 tål nedsänkning i vatten och kan därför användas på t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord. Produkten kan även användas för att måla vattenkraftverk. Som CE-märkt produkt är Temabond ST 300 lämplig för betongytor.

Product usp2prof_img
Suitable for immersion

God kemikalie- och nötningsbeständighet

Den brytbara Temabond ST 300 bildar en mycket tät film med god kemikalie- och nötningsbeständighet. Produkten används för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin.

Product usp3prof_img
Good chemical and abrasion resistance
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv