Fontefire WF

Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.

  • Brandreaktionsklass B-s1, d0
  • En produkt för träytor både inom och utomhus
  • Innehåller filmkonserveringsmedel
Beskrivning

Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.


Produktegenskaper

• Produkten uppfyller följande brandmotstånds krav: Reaction to fire. Ignitability of building products, klass B-s1, d0enligt EN 13501-1: 2007 + A1: 2009. • Innehåller tillsatsmedel som skyddar färgfilmenfrån mögelpåväxt. • Skall användas som en brandhämmande färg på interiört och exteriörtträ, MDF/HDF, spånskivor och plywood ytor.


Rekommenderat användningsområde

• Används som brandskyddsfärg på invändiga trä-, fiber-, spån- och plywoodytor i industriella målningsprocesser.


Brandreaktionsklass B-s1, d0

Fontefire WF har brandreaktionsklass B-s1, d0, i enlighet med standard EN 13501-1:2007+A1:2009, den högsta möjliga för trämaterial.

Product usp1prof_img
Fire reaction class B-s1, d0

En produkt för träytor både inom och utomhus

Fontefire WF kan användas både på utvändiga väggbeklädningar och invändiga paneler som en del av ett brandskyddande färgsystem.

Product usp2prof_img
One product for both interior and exterior wooden surfaces

Innehåller filmkonserveringsmedel

Innehåller fungicider och kan användas direkt på träytan. Skyddar ytan mot mögel, alger och andra mikrober. Det behövs inget separat konserveringsmedel för trä, vilket medför sparade produktionskostnader.

Product usp3prof_img
Contains film preservatives
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv