Produkter med hög torrhalt för metallytor

Tikkurila erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög torrhalt. Dessa produkter har ett mycket lågt VOC-innehåll, vilket bidrar till att minska skadliga lösningsmedelsutsläpp. De kan också användas som ett system med enkelbeläggning, vilket avsevärt minskar produktionskostnaderna.

Alkyd topcoats

Epoxi Top Coat

{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25376","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy mastics

{"id":"25370","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Polyurethane paints

{"id":"25381","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25478","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25383","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25384","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25401","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25402","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Oxirane esters

{"id":"25341","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv