Traditionella produkter för metallytor

Traditionella produkter från Tikkurila innebär kostnadseffektivt och långsiktigt skydd mot korrosion och slitage. Alla beläggningar och system är testade både i laboratorium och i verkliga förhållanden, med enastående resultat.

Alkyd Topcoats

{"id":"25320","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxi Top Coat

{"id":"26469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25499","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25321","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25407","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy primers

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25375","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy topcoats

{"id":"25371","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25373","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25374","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25376","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25501","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Zinc-rich primers

{"id":"25403","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25404","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Polyurethane paints

{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25379","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25381","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25478","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25383","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25384","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25542","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25401","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25402","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Alkyd topcoats

Epoxy mastics

{"id":"25370","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Other products

{"id":"25388","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25389","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv