Temasilox

En högpresterande, isocyanatfri tvåkomponents högblank polysiloxantäckfärg med hög torrhalt och utmärkt kulör- och glansbeständighet.

  • Utmärkta rostskyddsegenskaper
  • Innehåller inte fria isocyanater
  • Hög torrhalt, VOC-kompatibel
Beskrivning

En högpresterande, isocyanatfri tvåkomponents högblank polysiloxantäckfärg med hög torrhalt och utmärkt kulör- och glansbeständighet.


Produktegenskaper

• Utmärkta rostskyddsegenskaper. När den appliceras i tvåskiktssystem på zinkrik grundfärg kan korrosionsklass C5 uppnås. • Isocyanatfri täckfärg. Skapar inga di-isocyanater vid skärning, svetsning eller i eld. • Som VOC-kompatibel produkt med hög torrhalt uppfyller Temasilox även de strängaste miljökraven. • Högre UV-beständighet än med konventionella täckfärger. • Ger betydande besparingar med avseende på underhållskostnader. • Lätt att applicera på stora ytor tack vare färgfilmens långa öppentid. • Lösningsmedel behöver ej avdunstas före ugnshärdning. • Snabbt klar för användning. • Produkten är godkänd för användning som täckfärg i system som förhandsgodkänts enligt NORSOK M-501, system 1, rev. 6. • Kan även användas som enskiktsfinish på blästrat eller fosfaterat stål. På blästrat stål är det till och med möjligt att uppnå korrosionskategori C4.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas att användas som isocyanatfri täckfärg för stålkonstruktioner för broar, tankar, rör, byggnader, kraftverk, offshore-konstruktioner och andra konstruktioner som kräver lång hållbarhet i starkt korrosiva atmosfäriska omgivningar.


Utmärkta rostskyddsegenskaper

Temasilox rostskyddsegenskaper är enastående. Produkten kan användas som enskiktsfärg eller som täckfärg. När den appliceras i tvåskiktssystem på zinkrik grundfärg kan korrosionsklass C5 uppnås.

Product usp1prof_img
Hoga Kusten Bridge

Innehåller inte fria isocyanater

Temasilox är isocyanatfri och genererar därför inga di-isocyanater under skärning, svetsning eller vid brand. Produkten främjar en hälsosammare arbetsmiljö och har mindre miljöpåverkan.

Product usp2prof_img
Harbor Infra

Hög torrhalt, VOC-kompatibel

Som VOC-uppfyllande produkt med hög torrhalt uppfyller Temasilox även de strängaste miljökraven. Att använda Temasilox i stället för konventionella täckfärger ger betydligt lägre utsläpp av lösningsmedel.

Product usp3prof_img
Steel Structure
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv