Temabond WG 200

En tvåkomponents modifierad aluminiumpigmenterad epoxi-färg med hög torrhalt som härdar snabbt, även vid låga temperaturer.

Beskrivning

En tvåkomponents modifierad aluminiumpigmenterad epoxi-färg med hög torrhalt som härdar snabbt, även vid låga temperaturer.


Produktegenskaper

• God kemikalie-, lösningsmedels- och nötningsbeständighet tack vare aluminiumpigmenten. • Används i synnerhet som primer för stålytor som är svåra att rengöra inom processindustri och kemisk industri, samt för stålytor som sänks ned i vatten. • Utmärkt vidhäftning till blästrat eller handpreparerat stål. • Lätt att applicera i tjocka skikt, även med pensel. • Rekommenderas för reparation av transport- eller installationsskador. • Låg lösningsmedelhalt – lägre utsläpp av lösningsmedel än med konventionella epoxifärger. • Kan även appliceras på ytor med gammal alkydfärg och som enskiktsfärg.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för ommålning och bättringsmålning av broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i papper och massa- och kemikalieindustrin, såsom pappersmaskiner, transportband, rörbroar osv.


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv