Lösningsmedelburna produkter för trä

Tikkurilas traditionella syrakatalyserade produkter har ett välförtjänt gott rykte på marknaden sedan många år tillbaka. Vi förbättrar ständigt våra befintliga material och utökar deras räckvidd.

För interiör användning

{"id":"25332","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25333","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25474","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25337","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25338","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25339","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25350","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25352","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25354","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25355","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25356","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25357","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

För exteriör användning

{"id":"25334","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25353","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
{"id":"25368","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv