Merit Jahti 20

En enkomponents uretanalkydlack.

MED

Merit Jahti 20

En enkomponents uretanalkydlack.

Beskrivning

En enkomponents uretanalkydlack.


Produktegenskaper

• Utmärkt motståndskraft mot nötning. • Innehåller UV-skyddande medel. • Utmärkt motståndskraft mot alla vanliga rengöringsmedel, SFS 3755. • God motståndskraft mot lösningsmedel som t.ex. bensin, terpentin, lacknafta och t-sprit. Tål inte starka lösningsmedel som toluen eller blandningar med toluen. • Motstår smörjoljor och smörjfett samt animaliskt och vegetabiliskt fett. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för båtar, golv, dörrar, fönster och andra träytor, både inomhus och utomhus.


Allsidig lack

Merit Jahti 20 är en allsidig lack för användning inomhus och utomhus. De rekommenderade användningsområdena är dörrar, fönster och andra träytor. Tack vare sitt UV-skyddande medel är lacken mycket lämplig för behandling av träbåtar.

Product usp1prof_img
All-round lacquer

MED-certifierad

Merit Jahti 20 har ett MED-certifikat och är därmed godkänd för målning av inre ytor i fartyg. MED-certifierade produkter är säkra att använda på grund av deras låga flamspridningsegenskaper och att de inte avger för stora mängder rök och giftiga produkter.

Product usp2prof_img
MED certified

Utmärkt kemikaliebeständighet

Merit Jahti 20 har en utmärkt beständighet mot vanliga rengöringsmedel och andra vanliga kemikalier.

Product usp3prof_img
Excellent chemical resistance
has been added to saved.
has been removed from saved.