Temafloor P300

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.

EPD
CE
  • Hållbar epoxibeläggning
  • Tusentals kulörer, inklusive metallic-kulörer
  • fogfri och hanterbar

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.


Produktegenskaper

• God nötningsbeständighet. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädda lösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. En separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. Tål inte plötsliga, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande beläggning. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong. • Finns även i RAL EFFECT metallic-kulörer.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer. Även lämplig för parkeringsanläggningar, garage, kontorslokaler, köpcentrum, restauranger och kaféer.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: filmtjocklek 0,3 mm sträckförmåga ca 3 m²/liter och filmtjocklek 0,5 mm sträckförmåga ca 2 m²/liter. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029 eller 1031.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor P300: max. VOC < 500 g/l


Hållbar epoxibeläggning

Temafloor P300 tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industrianläggningar, lagerlokaler, kommersiella anläggningar, reparationsverkstäder, osv.

Product usp1prof_img
Garage floor

Tusentals kulörer, inklusive metallic-kulörer

Temafloor P300 kan brytas i olika kulörer, inklusive metallic, t.ex. enligt RAL Effect-kollektionen, tack vare en aluminiumpigmenterad grundfärg.

Product usp2prof_img
Amusement park

fogfri och hanterbar

Temafloor P300 är en självutjämnande beläggning som kan appliceras med en justerbar stålspatel. Med lite fantasi och olika tekniker kan du skapa ett unikt och färgrikt designgolv.

Product usp3prof_img
Design floor
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv