Temafloor 5000M

M1-certifierad, lösningsmedelsfri beläggningl med epoxi. Beläggningen bereds genom att tillsätta sand till Temafloor 500M.

M1
  • M1-certifierad
  • Självutjämnande epoxibaserad beläggning
  • Det bredaste utbudet av kulörer på marknaden

Glans

  • Högblank

Beskrivning

M1-certifierad, lösningsmedelsfri beläggningl med epoxi. Beläggningen bereds genom att tillsätta sand till Temafloor 500M.


Produktegenskaper

• Utmärkt nötningsbeständighet. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. Separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC varmt vatten. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande. Kan användas på golv med en lutning på max 5 %.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv i parkeringshus, garage, affärslokaler, köpcentrum, restauranger och caféer. Även för golv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning i industrianläggningar, lager och verkstäder; t.ex. process- eller pappersmaskinenheter, korridorer och andra golv som utsätts för höga punktbelastningar.


Täckförmåga

För ett plant underlag: 1 mm skikt: 1 liter färdigblandning / m². 1,7 mm skikt: 1,7 liter färdigblandning / m². Praktisk sträckförmåga beror på underlagets jämnhet.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Justerbar stålspackel följt av spikroller.


Rengöring av verktyg

Tunnare 006 1029 eller 006 1031.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 5000M: max. VOC < 500 g/l


M1-certifierad

Temafloor 5000M bereds genom att tillföra sand till den M1-certifierade produkten Temafloor 500M.

Product usp1prof_img
General store

Självutjämnande epoxibaserad beläggning

Temafloor 5000M är självutjämnande och tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lagerlokaler.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Det bredaste utbudet av kulörer på marknaden

Ett brett utbud av kulörer finns tillgängliga för Temafloor 5000M kombinerat med utmärkt nötningsbeständighet.

Product usp3prof_img
Finish in multiple shades
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv