M1 products

M1 som ett verktyg för hållbara, hälsosamma inomhusmiljöer

Miljömärkningar och certifieringar hjälper dig att välja ytbehandlingslösningar som är bättre för miljön samt hälsa och säkerhet för byggnadsanvändare. Vad är M1 -produkter och hur bidrar de till en hållbar byggd miljö?

 

Inomhusfärger kan tilldelas internationella miljömärken (t.ex. nordisk svan, EU -miljömärke), nationella allergi- och astmamärken och klassificeringar som mäter föreningar som släpps ut i luften. Certifierade produkter uppfyller förinställda krav på deras miljöpåverkan under hela deras livscykel, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och bortskaffande. Utöver miljökrav inkluderar kriterierna också krav på produktegenskaper som säkerställer kvalitet och hållbarhet.

Färger med låga utsläpp är bättre för hälsa och miljö

En av de mest använda klassificeringarna för byggmaterialutsläpp är M1. M1-klassificeringen utvecklades och publicerades av The Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate (Sisäilmayhdistys) 1996 och anger gränsvärden för emission av totala flyktiga organiska föreningar (TVOC), enstaka flyktiga organiska föreningar (VOC) ≤ EU-LCI, formaldehyd och ammoniak och CMR-föreningar. Också acceptansen av lukten i samband med materialet bedöms.

Flyktiga organiska föreningar (VOC) bidrar till ozon i den lägre atmosfären och i stora koncentrationer påverkar människor, djur och växter negativt. Medan ozon i stratosfären hjälper till att skydda vår planet från skadliga UV-strålar från solen, är marknära ozon farligt och kan orsaka smog, andningsproblem och sämre skördar. Lågt VOC -innehåll i byggmaterial är därför nyckeln till bra inomhusluft och välbefinnande för innevånarna såväl som för miljön.

M1 logo

Kompatibel med miljöcertifikat

Hållbara byggnader och Green Building-system - som LEED, BREEAM, WELL, Miljöbyggnad och RTS - blir allt populärare, eftersom utvecklare siktar på koldioxidneutralitet och konsumenternas krav på ekologiska, hälsosamma bostäder och arbetsmiljöer ökar. Miljöcertifikat betonar inomhusluftens kvalitet, så VOC -innehåll och emissionsnivåer för färgprodukter bör vara minimala för att uppfylla kriterierna.

Det finns flera versioner av miljöcertifieringssystem med landspecifika skillnader samt olika krav för olika byggnader eller enskilda platsspecifika projekt. Det är därför det inte är möjligt att ge universellt tillämpliga riktlinjer för lämpliga produkter - men om du letar efter produkter med M1 -emissionsklassificering och lågt VOC -innehåll kommer du definitivt att vara på rätt väg.

M1 products

Kriterier fokuserar på emission och lukt

M1-certifieringen beviljas av Finlands byggnadsinformationsstiftelse för produkter som har undersökts av ett ackrediterat tredjeparts laboratorium och som har genomgått en organoleptisk bedömning. Klassificerade material måste uppfylla följande kriterier 4 veckor efter applicering / installation:

Parametrar

M1

M2

Total emission av flyktiga organiska föreningar
(TVOC) [mg/ m2h]

< 0,2

< 0,4

Emission av enstaka flyktig organisk förening (VOC) [µg/m3]

≤ EU-LCI

≤ EU-LCI

Formaldehydemission [mg/ m2h]

< 0,05

< 0,125

Ammoniumemission [mg/ m2h]

< 0,03

< 0,06

Emission av CMR-föreningar som tillhör kategori 1A eller 1B i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 [mg/m3] 1

< 0,001

< 0,001

Lukt 2

not odorouss

not odorouss

1) inkluderar inte formaldehyd

2) luktacceptans ≥ 0,0

För källa klicka här!  

Över 300 certifierade produkter

Tikkurila Group har minskat VOC-utsläppen från sina produkter avsevärt genom att övergå från lösningsmedelsburna produkter till vattenburna produkter. Tikkurila har 300 produkter som har fått ett internationellt eller nationellt miljömärke, allergi- och astmamärkning eller M1 -klassificering som garanterar låga utsläpp/emission.

Här hittar du alla våra M1 certifierade produkter för Industri 

Här hittar du alla våra M1 certiferade produkter för golv och tak

 

Hör av er till oss!
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv