Temafloor 400

En tvåkomponents lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.

EPD
CE
  • Universal epoxiklarplast
  • Lämplig för grund- och topplack samt som komponent i spackel.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• Används som bindemedel för Temafloor 4000 spackel och epoxibetong. • Används även som topplack över Temafloor-beläggningar och spackel. • Fylld med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv under Temafloor-beläggningar.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundfärg 5–8 m²/l och täckfärg 6–10 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l


Universal epoxiklarplast

Temafloor 400 är en utmärkt produkt för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv, speciellt där det krävs lösningsmedelsfria och luktfria produkter. Lacken kan användas för lagning om den fylls med sand.

Product usp1prof_img
Good for dust binding

Lämplig för grund- och topplack samt som komponent i spackel.

Temafloor 400 är en huvudkomponent i Temafloor 4000 slipspackel. Temafloor 400 kan även appliceras över Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel. Den kan användas med mosaikflingor som en topplack för att öka halkskyddsegenskaperna.

Product usp2prof_img
Can be used to fill cracks
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv