Temafloor 200 Primer

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.

CE
  • Snabb primer
  • Bra primer för lagningar

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• Utspädd Temafloor 200 Primer tränger väl in i betongens porer och tätar ytan samt ger god vidhäftning för beläggningar och spackel. • Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för grundning av nya och gamla betonggolv före påföring av Temafloor-beläggningar och spackel.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Första grundskiktet 4–8 m²/l, andra grundskiktet 6–10 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Roller, stål- eller gummispackel.


Rengöring av verktyg

Thinner 006 1029 (eller Thinner 006 1031).


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 200 Primer: max. VOC < 500 g/l


Snabb primer

Temafloor 200 Primer ger god vidhäftning för Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel och torkar snabbt. Kort övermålningstid gör det möjligt att utföra en hel systemapplicering på en dag.

Product usp1prof_img
Cow Shed

Bra primer för lagningar

Blandad med sand är Temafloor 200 Primer även lämplig för att laga betonggolv.

Product usp2prof_img
Food Production Facility
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv