Temafloor PU Flex Color

En lösningsmedelsfri flexibel tvåkomponents polyuretanfärg som används i Tikkurila Cozy Floor-systemet.

M1

Temafloor PU Flex Color

En lösningsmedelsfri flexibel tvåkomponents polyuretanfärg som används i Tikkurila Cozy Floor-systemet.

Beskrivning

En lösningsmedelsfri flexibel tvåkomponents polyuretanfärg som används i Tikkurila Cozy Floor-systemet.


Produktegenskaper

• M1-klassifiserad. M1-klassificeringen förbättrar luftkvaliteten inomhus. Tack vare den extremt låga VOC-halten garanterar Temafloor PU Flex Color en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor • Töjbarhet 200 %. • En självutjämnande ytbehandling som går snabbt och enkelt att lägga på, och som är enkel att renovera jämfört med konventionella golvlösningar. • Ett brett utbud av kulörer ger designern fria händer. • Ingen krympning eller sprickbildning av ytan.


Rekommenderat användningsområde

• Vattentät beläggning för nya och gamla betonggolv som utsätts för måttlig mekanisk belastning.


Täckförmåga

Praktisk täckförmåga beror på substratets porositet och jämnhet och på appliceringsmetoden. Filmtjocklek 2 mm täckning ca. 2 liter / m2


Förvaring

Härdaren bör förvaras i temperaturer runt 20 C. Härdaren börjar kristallisera när den utsätts för temperaturer under 20 C. Kristallisering på grund av kyla är reversibel och härdaren kan smältas och användas utan några försämrade egenskaper. För mer information kontakta producenten.


Appliceringsförhållanden

Betongens relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Den omgivande luftens, ytans eller beläggningens temperatur bör inte sjunka under + 15 ° C under applicering eller torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70%. Observera att hög relativ luftfuktighet kan minska beläggningens glans.


Förberedelse av ytan

Ny betong Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumsandblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet försiktigt avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med Maalipesu rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. ett slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Cementbaserat avjämningsspackel Kontakta tillverkaren av spacklet för att bekräfta kompatibilitet. Polymermodifierat spackel Kontakta tillverkaren av det polymermodifierade spacklet för att bekräfta kompatibilitet.


Målning

Första strykningen:

Tandad eller justerbar stålspackel.


Rengöring av verktyg

Thinner 1061


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex Color: max. VOC < 500 g/l


M1-klassad

Temafloor PU Flex Color är M1-klassificerad, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus. Ytbehandlingen garanterar en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor.

Product usp1prof_img
Durable white floor

Lätt att applicera

Temafloor PU Flex Color går snabbt och enkelt att lägga på och är även enkel att renovera. Produkten är mer tidsbesparande än konventionella golvlösningar.

Product usp2prof_img
Durable white floor

Tusentals kulörer

Temafloor PU Flex Colors breda utbud av kulörer ger designern fria händer. Ytbehandlingen kan ge ett unikt slutresultat.

Product usp3prof_img
Durable white floor
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv