Fontefloor PU Cem 6-9

Ett vattenburet hybrid-polyuretanbaserat betong-/murbruksgolv för extrema användningsförhållanden.

Fontefloor PU Cem 6-9

Ett vattenburet hybrid-polyuretanbaserat betong-/murbruksgolv för extrema användningsförhållanden.

Beskrivning

Ett vattenburet hybrid-polyuretanbaserat betong-/murbruksgolv för extrema användningsförhållanden.


Produktegenskaper

• Står emot syror, kemikalier och termiska chocker. Fontefloor PU Cem är ett fogfritt, extra tåligt golvsystem som motstår en mängd olika kemikalier och värmechocker. Produkten är en perfekt lösning i extrema användningsförhållanden. • Utmärkt motståndskraft mot varmvatten och permanent vattenbelastning. Fontefloor PU Cem 6-9 motstår upprepat spill av varma vätskor på upp till +120 °C. Produkten är därför mest lämpad för t.ex. livsmedels- och dryckesbranschen. • Icke-absorberande och ogenomtränglig. Fontefoor PU Cem 6-9 absorberar inte vätskor eller smuts, vilket gör den lätt att rengöra. Produkten är ett perfekt val för ytor med högt ställda hygienkrav. • Motstår konstanta temperaturer från -20 °C till + 90 °C beroende på skikttjocklek.


Rekommenderat användningsområde

• Utformad för att användas inom livsmedelsindustrin, särskilt när det krävs kemikalieresistans och beständighet mot organiska syror.


Förvaring

Under tak och inte på marken, under torra förhållanden mellan +5 och +25 °C. Detta är särskilt viktigt för C-delen. Skydda mot frost även under transport.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Rengöring av utrustning med Thinner 1061. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan murbruket har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem 6-9: max. VOC < 140 g/l


Kombination av hög resistans mot kemiska, mekaniska och fluktuerande termiska påfrestningar

Fontefloor PU Cem 6-9 är ett fogfritt, extra tåligt golvsystem som motstår en mängd olika kemikalier samt nötning och värmechocker. Produkten är en perfekt lösning för extrema användningsförhållanden.

Product usp1prof_img
Combination of high-chemical, mechanical and fluctuating thermal resistance

Utmärkt motstånd mot varmvatten och permanent vattenbelastning

Fontefloor PU Cem 6-9 motstår upprepat spill av varma och kalla vätskor på upp till +120 °C. Produkten är därför mest lämpad för t.ex. livsmedels- och dryckesbranschen.

Product usp2prof_img
Sustains hot water and permanent water loading

Icke-absorberande och ogenomtränglig

Fontefoor PU Cem 6-9 absorberar eller penetrerar inte vätskor eller smuts, vilket gör den lätt att rengöra. Produkten är ett perfekt val för ytor med högt ställda hygienkrav.

Product usp3prof_img
Great in high hygienic environments
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv