Fontefloor PU Cem 2

En vattenburen självutjämnande hybridplast, polyuretanbaserad betongytbehandling som garanterar god vidhäftning för hela ytbehandlingssystemet.

Fontefloor PU Cem 2

En vattenburen självutjämnande hybridplast, polyuretanbaserad betongytbehandling som garanterar god vidhäftning för hela ytbehandlingssystemet.

Beskrivning

En vattenburen självutjämnande hybridplast, polyuretanbaserad betongytbehandling som garanterar god vidhäftning för hela ytbehandlingssystemet.


Produktegenskaper

• Enastående tätningsegenskaper. Fontefloor PU Cem 2 tätar betongen och förhindrar bildning av bubblor och ojämnheter i den slutliga ytbehandlingen. • Utmärkt förmåga att fylla oregelbundenheterna i ytan. Fontefloor PU Cem 2 säkerställer en slät finish på ytbehandlingen genom att fylla i hål och sprickor. • Kan användas som primer eller som självutjämnande ytbehandling.


Rekommenderat användningsområde

• Används inom livsmedels- och dryckesindustrin, lager, kemisk industri och läkemedelsindustri


Förvaring

Under skydd och fri från marken, under torra förhållanden över + 5 ° C och under + 25 ° C. Detta är särskilt viktigt för del C. Skydda mot frost även under transport.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Rengöring av utrustning med thinner 1061. Utrustning bör rengöras omedelbart efter användning innan beläggningen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem 2: max. VOC < 140 g/l


Enastående tätningsegenskaper

Fontefloor PU Cem 2 tätar betongen och förhindrar därmed att det uppstår bubblor i den slutliga beläggningen.

Utmärkt förmåga att fylla ojämnheter i ytan

Fontefloor PU Cem 2 säkerställer en slät finish på beläggningen genom att fylla i hål och sprickor.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv