Fontefloor PU Cem Top

En vattenburen hybridplast, polyuretanbaserad täckfärg för betong.

Fontefloor PU Cem Top

En vattenburen hybridplast, polyuretanbaserad täckfärg för betong.

Beskrivning

En vattenburen hybridplast, polyuretanbaserad täckfärg för betong.


Produktegenskaper

• Beständig mot mekaniskt slitage och förlänger därmed livslängden för den belagda ytan. • Ger ett matt ytskikt och tätar ytan. • Används som toppfärg i Fontefloor PU Cem-system.


Förvaring

Under skydd och fri från marken, under torra förhållanden över + 5 ° C och under + 25 ° C. Detta är särskilt viktigt för del C. Skydda mot frost även under transport.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Rengöring av utrustning med thinner 1061. Utrustning bör rengöras omedelbart efter användning innan beläggningen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem Top: max. VOC < 140 g/l


Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv