Grafotherm

En enkomponents vattenburen, funktionell, kondenshindrande beläggning.

MED
  • Utmärkt fuktabsorptionskapacitet
  • Användningsområden
  • 8010
  • 1.1 m²/l
  • 1.8 m²/l

Glans

  • Matt

Beskrivning

En enkomponents vattenburen, funktionell, kondenshindrande beläggning.


Produktegenskaper

Lämplig för målning inomhus och utomhus på ytor skyddade från regn.


Rekommenderat användningsområde

Rekommenderas att användas för platsmålning av stålplåt för tak, stålkonstruktioner och andra metallytor där kondensering och droppande vatten förekommer. Lämplig för invändig målning av mineraltak och väggytor såsom betong, fyllnadsmedel, kakel, gipsskivor etc. Utmärkta fuktabsorptions- och avdunstningsegenskaper. Förhindrar kondensering och droppande vatten, värmeisolerande (λ= 0,085 W/mK). Bildar en flexibel och porös beläggning. Ger även vibrations- och ljuddämpning vid applicering i ett tjockt skikt. Uppfyller kraven i EN13501-1, klass A2-s1d0 och ASTM E84 (USA). Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) MED-B-10019 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg.


Täckförmåga

Den rekommenderade filmtjockleken beror på fuktbelastningen och konstruktionstypen. Målningstekniken, förhållandena samt den målade ytans form och kvalitet har alla en inverkan på hur mycket färg som krävs. För att uppfylla kraven enligt MED-certifikatet ska våtfilmstjockleken vara högst 900 µm, och underlaget måste vara gjort av metall med en tjocklek på minst 0,75 mm.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Alla ytor måste vara torra. Temperaturen på den omgivande luften och ytan bör inte understiga +10 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Yttemperaturen på ytan som ska beläggas bör hållas minst 3 °C över daggpunkten. Färgens temperatur bör vara över +15 °C för korrekt applicering. I trånga områden krävs god ventilation under applicering och torkning.


Förberedelse av ytan

Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas på lämpligt sätt. (ISO 12944-4) Zinkytor: Svepblästra rent till en jämn grovlek med mineralslipmedel (SaS). Använd t.ex. ren, torr kvartssand (SFS 5873) som blästermaterial. Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas upp genom att slipas för hand eller tvättas med ammoniakhaltig tvätt. Aluminiumytor: Svepblästra rent till en jämn grovlek (SaS, SFS 5873) med blästermedel som inte innehåller metall. Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas upp genom att slipas för hand eller tvättas med alkaliskt rengöringsmedel. Tidigare målade ytor: Industriell bandlackeringsprimer på baksidan av ståltak kräver inte någon speciell förberedelse. Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas på lämpligt sätt. Skador på grundmålningen kan lagas med Temaprime EE eller Rostex Super. Observera grundfärgens övermålningstid. Rostfritt stål: Rugga upp ytan genom att slipa eller svepblästra den med slipmedel som inte innehåller metall. Mineralytor: Grundmåla porösa och absorberande ytor med ProSeal grundfärg före applicering av GrafoTherm.


Målning

Första strykningen:

Ingen täckmålning. Täckmålning försvagar beläggningen. Högtryckssprutning. Med högtrycksspruta, där det inte är möjligt med pensel eller roller. Rör om färgen ordentligt före användning. Vid sprutning kan färgen spädas ut med 0–5 %. Högtrycksspruta med munstycke med jämförelsevis diameter på 0,027 till 0,029 tum och ett tryck på 150–180 bar. Spridningsvinkel max. 40 º. Använd sprutningsutrustning med en utmatning på minst 2,7 l/min. Om silar behöver användas ska en grov sil användas, t.ex. med 30–60-mesh. En murbrukspump eller sprutpistol kan användas för mindre områden, munstycke 6 mm, tryck 2 bar.


VOC

Mängden flyktiga organiska föreningar är 15 g / liter.


Utmärkt fuktabsorptionskapacitet

GrafoTherm består av miljontals mikroporer i storlekarna 0,1–100 µm. De skapar en porös textur med flera skikt som har utmärkt fuktabsorptionskapacitet. Avdunstning sker snabbare än med konventionella beläggningar tack vare mikroporstrukturen som bryter vattnets ytspänning och sprider fukten över beläggningen.

Product usp1prof_img
Excellent moisture absorption capacity

Användningsområden

Typiska användningsområden för GrafoTherm är lagerlokaler och parkeringshus, ventilationskanaler, vattenproduktionsanläggningar och andra produktionsanläggningar, sportarenor, invändiga ytor i vindkraftverk, sjöscontainers, tåg- och godsvagnar, ladugårdar, etc. Bäst resultat med GrafoTherm uppnås med sprutning, men den kan även appliceras med pensel eller rulle.

Product usp2prof_img
Multiple Applications
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv