Tikkurila har ett brett sortiment av betser, lacker och färg för snabba produktionslinor i möbelindustrin.

Vi tillhandahåller olika lösningar från konventionella lösningsmedelsburna syrakatalyserade till moderna miljövänliga vattenburna akryl- och vattenburna UV-härdningsalternativ.

Vattenburna produkter uppfyller miljökrav utan att göra avkall på kvalitet, produktionshastighet och hållbarhet.

Målningssystem

PAINT SYSTEM
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
PAINT SYSTEM

System för bets och lack

PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
has been added to saved.
has been removed from saved.