F468

Vi rekommenderar att du målar upp kulören på en liten yta innan du målar hela rummet.
Kulörerna som visas på skärmen har skapats elektroniskt. De är inte en exakt återgivning av verkliga kulörer eftersom vår uppfattning av kulör påverkas av faktorer som exempelvis yta, glans, ljus mm. Gör alltid ditt slutgiltiga kulörval med hjälp av en färgkarta från din återförsäljare och i den miljö där färgen ska målas och de förutsättningar som råder där.

See this colour in your own room with Tikkurila Colour Master app

Tikkurila Mobile App

Play with colours!

With the help of our experts, we created the Colour Master application to be a source for inspiration and a platform in which you can bring even the craziest of ideas to life. We want to encourage you to play with different colours, get inspired by colour-related content and get out there and unleash your creativity.
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv