Q471

Vi rekommenderar att du målar upp kulören på en liten yta innan du målar hela rummet.
Kulörerna som visas på skärmen har skapats elektroniskt. De är inte en exakt återgivning av verkliga kulörer eftersom vår uppfattning av kulör påverkas av faktorer som exempelvis yta, glans, ljus mm. Gör alltid ditt slutgiltiga kulörval med hjälp av en färgkarta från din återförsäljare och i den miljö där färgen ska målas och de förutsättningar som råder där.

Light reflection value (LRV)

21%
The reflectance value states the quantity of light reflected from a painted surface as a percentage. The reflectance value of the colour black is 0 % and the reflectance value of the colour white is 100 %. The lower a reflectance value a colour has, the higher can its temperature rise when it is exposed to sunlight. An increase in the temperature of the surface may accelerate a paint’s ageing reactions and create movement in the substrate which results from temperature fluctuations.

This colour is available in these paint types

  • Alkydfärger, akrylatfärger och -puts
  • Trähusfärger
  • Färger och beläggningar för stenmaterialytor
  • Sockelfärger och -beläggningar
  • Färger för plåttak- och metallytor
  • Silikonhartsfärger och -beläggningar, silikatfärger
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv