Biorid

BioRid-spray är en vattenburen, funktionell beläggning som innehåller mikroporer, vilka eliminerar fukt och håller ytan torr. BioRid-spray är särskilt lämplig för nya och tidigare målade ytor i förhållanden där det krävs ett gott skydd av färgfilmen mot mögelkontaminering.

  • Användning
  • Lätt och effektivt underhåll av ytor
  • Bildar ett flexibelt och poröst beläggningsskikt.
  • 805
  • 1 m²/l
  • 1.6 m²/l
  • 12 h
  • 8 h

Glans

  • Matt

Beskrivning

BioRid-spray är en vattenburen, funktionell beläggning som innehåller mikroporer, vilka eliminerar fukt och håller ytan torr. BioRid-spray är särskilt lämplig för nya och tidigare målade ytor i förhållanden där det krävs ett gott skydd av färgfilmen mot mögelkontaminering.


Produktegenskaper

BioRid-spray är lämplig för invändig målning av anläggningar som t.ex. källare, parkeringshus, livsmedelsindustrier (särskilt bryggerier), lagerbyggnader och djurhållningsverksamheter. BioRid-spray är inte lämplig för omålade träytor. Läs appliceringsanvisningarna noggrant innan målningsarbetet påbörjas. Problem som orsakas av otillräcklig ventilation eller strukturella problem kan inte repareras med BioRid-produkter.


Rekommenderat användningsområde

BioRid-spray är lämplig för den första målningen och underhållsmålning av invändiga väggar och tak. För betong, hyvlade ytor, gipsskivor, tegelsten och metallytor enligt anvisningarna. Applicering på stålytor kräver en rostskyddande grundfärg.


Täckförmåga

Beror på ytorna. För ett effektivt skydd ska sträckförmågan vara omkring 1,0–1,6 m²/l (eller påstrykningsmängd 750–1 200 g/m²).


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Förvaring

Måste skyddas mot frost. Förvara på en torr och sval plats, skyddad från solljus. Stäng burken försiktigt för nästa användning. Den öppnade behållaren tål inte långvarig lagring.


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen måste vara minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %.


Förberedelse av ytan

Omålade ytor: Avlägsna smuts och damm från de omålade ytorna. Fyll ytorna med lämpligt Presto eller Prestonit fyllnadsmedel om det behövs. Grundmåla porösa och absorberande ytor med ProSeal grundfärg. Omålade formgjutna ytor: Applicera BioWash enligt anvisningarna. Låt ytorna torka. Avsluta rengöringen med att bestryka hela ytan med BioWash, utspädd med vatten till 1:50. Låt ytan torka. Fyll sprickor och hål med lämpligt Presto eller Prestonit fyllnadsmedel. Grundmåla porösa och absorberande ytor med ProSeal grundfärg. Använd BioRid för ytbehandling inom 24 timmar. Tidigare målade formgjutna ytor: Applicera BioWash enligt anvisningarna. Låt ytorna torka. Avsluta rengöringen med att bestryka hela ytan med BioWash, utspädd med vatten till 1:50. Låt ytan torka. Avlägsna gammal, flagnande färg och slipa de hårda och blanka ytorna matta. Fyll sprickor och hål med lämpligt Tikkurila Presto eller Prestonit fyllnadsmedel.


Målning

Första strykningen:

Rör om BioRid-sprayen väl innan den används, och späd vid behov med vatten. Applicera 1–2 gånger. Kanter kan målas med pensel. OBS! Ytor belagda med BioRid ska inte målas över med andra färger eller beläggningar eftersom det skulle medföra att de önskade egenskaperna förlorades.


Underhållsmålning:

Ytor belagda med BioRid Spray bör ommålas med samma produkt om det behövs för att bibehålla dess egenskaper.


Rengöring av verktyg

Ta bort överflödig färg från verktygen och tvätta med vatten. Tikkurila Pensselipesu rekommenderas för målarfärg som har härdat i viss utsträckning.


Underhållsinstruktioner

Undvik högtryckstvätt.


VOC

(katt A / a) 30g / l (2010) BioRid innehåller VOC max. 30 g / l.


Användning

BioRid är speciellt lämplig för nya och tidigare målade ytor i förhållanden där det krävs att färgfilmen skyddas från mögelkontaminering, såsom källare, parkeringshus, livsmedelsindustrianläggningar, lagerlokaler och ladugårdar. BioRid-produkter kan inte användas för att reparera fuktskador orsakade av otillräcklig ventilation eller strukturella problem.

Product usp1prof_img
Effective mold contamination

Lätt och effektivt underhåll av ytor

Tikkurilas BioRid-teknik ser till att hålla ytor rena. Förutom BioRid-beläggning och BioRid-spray, innefattar tekniken BioWash rengöringsmedel och ProSeal grundfärg.

Product usp2prof_img
easy to apply

Bildar ett flexibelt och poröst beläggningsskikt.

Beläggningen samlar temporärt upp kondenserat vatten, och när yttemperaturen ligger över daggpunkten avdunstar fukten till luften. På grund av mikroportekniken är avdunstningstiden mycket kort.

Product usp3prof_img
Forms a flexible and porous coating layer
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv