Biowash

BioWash är ett rengöringsmedel avsett för borttagning av mögel och alger

  • Ett effektivt rengöringsmedel
Beskrivning

BioWash är ett rengöringsmedel avsett för borttagning av mögel och alger


Produktegenskaper

Nya och tidigare målade ytor av betong, gips, tegel eller metall. Rekommenderas för användning innan BioRid, BioRid-spray eller ProSeal appliceras.


Rekommenderat användningsområde

Nya och tidigare målade ytor av betong, gips, tegel eller metall. Rekommenderas för användning innan BioRid, BioRid-spray eller ProSeal appliceras.


Täckförmåga

Beror på ytorna.


Förtunning

Vatten


Förvaring

Förvaringstid 2 år. Plötsliga temperaturförändringar bör undvikas. Frys inte. Utspädd lösning ska inte förvaras.


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen måste vara minst +5 °C, och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %


Förberedelse av ytan

Skydda ytor av glas, aluminium och andra liknande ytor som kan skadas av rengöringsmedlet. Använd gärna ansiktsmask.


Målning

Första strykningen:

Applicera BioWash utspätt med vatten (blandningsförhållande 1:50) över den mögliga ytan med en svamp, pensel eller genom sprutning. Lämna kvar i ungefär 20 minuter. Medan ytan fortfarande är våt avlägsnas möglet med hjälp av borstning eller högtryckstvätt (200 bar). Tvätta ytorna väl med rent vatten uppifrån och ned. Efterhärdning Bestryk hela ytan med BioWash utspätt med vatten (1 del rengöringsmedel, 50 delar vatten). Låt torka. Applicera BioRid eller BioRid-spray på den behandlade ytan inom 24 timmar. För porösa och absorberande ytor ska grundmålning med ProSeal göras innan BioRid eller BioRid-spray appliceras.


Ett effektivt rengöringsmedel

BioWash är en del av BioRid-systemet. Produkten är en färglös och luktfri lösning som ska användas före BioRid, BioRid-spray och ProSeal.

Product usp1prof_img
An effective cleaning detergent
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv