Ensi

Uretanolja.

  • Lättanvänd uretanolja
Beskrivning

Uretanolja.


Produktegenskaper

• För impregnering av betongytor. • Tränger ned i betong utan att skapa en skyddande film. • Motstår slitage och rengöring väl. • Resistent mot bensin, sprit och smörjoljor och fett. • Resistent mot vegetabiliskt och animaliskt fett och svaga sura och basiska lösningar.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för betonggolv och väggar i industri-, lager- och källarutrymmen.


Förtunning

Lösningsmedel


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.


Målning

Första strykningen:

Använd pensel eller roller. Grunda med 10-20% utspädd ENSI uretanolja. Häll ut ENSI på golvet och fördela jämt. Behandling nummer två kan vid behov utföras 12–24 timmar efter grundning. Obs! Fördela ENSI tunt så att den har absorberats fullständigt av betongen efter torkning.


Rengöring av verktyg

Lacknafta 1050.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/h) 750 g/l (2010) Ensi: max. VOC < 750 g/l


Lättanvänd uretanolja

Ensi tränger in i betong och har gott motstånd mot nötning och tvättning. Produkten är lätt att applicera med pensel eller roller.

Product usp1prof_img
Easy-to-use urethane oil
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv