Fontefacade SC 10

En vattenburen enkomponents snabbtorkande akrylbaserad enskiktsfärg för utomhusbruk.

Glans

  • Matt

Beskrivning

En vattenburen enkomponents snabbtorkande akrylbaserad enskiktsfärg för utomhusbruk.


Produktegenskaper

• Lämplig för snabba produktionslinjer och för torkning både vid höga temperaturer och i rumstemperatur. • Goda anti-blockeringsegenskaper. • Färgen kan användas som primer eller täckfärg. • God väderbeständighet.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för exteriöra mineralsubstrat ex. fibercements plattor


Täckförmåga

Den praktiska täckförmågan beror på appliceringsmetod, målningsförhållanden, form och struktur på ytan som ska målas.


Förtunning

Vatten


Förvaring

Får inte utsättas för frostgrader (under 4°C). Den bästa lagringstemperaturen är mellan + 15– + 25 °C.


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Under applicering och torkning av materialet måste temperaturen i underlaget och färgen vara över + 10 ° C och luftens relativa fuktighet under 70%. God ventilation är också mycket viktigt.


Förberedelse av ytan

Ytorna måste vara fria från smuts, damm och fett.


Målning

Första strykningen:

Rör om färgen noggrant före användning. För airless sprutmålning rekommenderas munstycke 0,015 "–0,019" och trycket 80–160 bar. Sprutvinkel ska väljas efter föremålets form. För luftassisterad airless sprutmålning rekommenderas munstycke 0,015 "–0,019" och trycket 80–160 bar. Assisterande lufttryck bör vara cirka 1–3 bar. Sprutvinkel ska väljas efter föremålets form.


Rengöring av verktyg

Vatten


VOC

Enligt VOC-direktiv 2004/42 / EU är produktkategorin A / c VOC-gränsvärde (1.1.2010) maximalt 40 g / l. VOC-innehållet i "Fontefacade SC 10" är 30 ± 10 g / l.


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv