Fontefloor EP Clear

En tvåkomponents vattenburen epoxilack.

M1
CE
  • Universallack
  • Bildar en lättrengjord yta

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen epoxilack.


Produktegenskaper

• För lackering av nya, gamla eller tidigare målade betongytor. • För användning ovanpå Fontefloor EP 100 och andra Temafloor-beläggningar. • Även lämplig för dammbindning och lackering av betongväggar. • M1-certifierad


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för lackering av golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industrianläggningar, lagerutrymmen, verkstäder etc.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundning 5–8 m2/l Toppning 6–10 m2/l Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan lacken har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP Clear: max. VOC < 140 g/l


Universallack

Fontefloor EP Clear rekommenderas för måttliga mekaniska och kemiska påfrestningar i industrianläggningar, verkstäder och lagerutrymmen såväl som för sjukhus och läkemedelsindustrin. Den ger ett gott ytskydd för designgolv.

Bildar en lättrengjord yta

Fontefloor EP Clear bildar en blank yta som är lätt att rengöra.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv