HydroBlock SB

Lösningsmedelsburet impregneringsmedel.

CE
  • Effektiv impregnering
  • Bildar ingen film
  • Förbättrar hållfastheten.
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
Beskrivning

Lösningsmedelsburet impregneringsmedel.


Produktegenskaper

HydroBlock SB är ett transparent lösningsmedelsburet impregneringsmedel som penetrerar väl in i materialet och reagerar kemiskt med underlaget. Mycket lämpligt för “täta“ mineralytor. Det skapar en vattenavvisande yta som förhindrar kapillärgenomträngning av regn och vattenstänk i ytstrukturen. Låter vattenånga inifrån materialet passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Produkten ger ingen filmbildning. Minskar tillväxten av alger, förekomsten av grön missfärgning och förhindrar frostskador.


Rekommenderat användningsområde

Fasader, golv i t.ex. lager, tak av fibercement, betong och lera, beläggningsstenar och annat mineraliskt material såsom tegelstenar, sandkalkstenar, murbruk, sandsten, granit och mineralputs.


Täckförmåga

4-8 m²/l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Lösningsmedel


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen. Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god inträngning.


Målning

Första strykningen:

Vät ytan med HydroBlock SB till mättnadspunkt genom att använda en våt-i-våt-metod. HydroBlock SB måste appliceras i 1–2 skikt för att uppnå bästa resultat. Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar. Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande produkt. Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort. Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar HydroBlock SB. Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan HydroBlock SB appliceras. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Underhållsmålning:

Underhållsbehandlingen för en yta som är behandlad med Hydroblock SB är Hydroblock SB. Underlaget måste vara tillräckligt vattenabsorberande och eventuella tidigare behandlingar kan påverka framgången för behandlingen.


VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter.


Effektiv impregnering

Hög "vattenpärlnings"-effekt. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta.

Product usp1prof_img
Master solution

Bildar ingen film

Låter vattenånga inifrån strukturen passera igenom. Bildar ingen en ytlig film.

Product usp2prof_img
Master solution

Förbättrar hållfastheten.

Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning. Förhindrar frostskador.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv