Iso A-Clean

Vattenspädbart rengöringsmedel

  • Effektiv rengöring
  • Enkel och snabb att använda
  • 858
  • 2 m²/l
  • 6 m²/l
Beskrivning

Vattenspädbart rengöringsmedel


Produktegenskaper

Tar effektivt bort smuts och fett.


Rekommenderat användningsområde

Iso A-Clean ska användas på utvändiga ytor, såsom tak, fasader, stenläggning, takfönster, sockelbanor och väggar.


Täckförmåga

2 -6 m²/l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C.


Målning VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)


Effektiv rengöring

Tar effektivt bort smuts och fett.

Enkel och snabb att använda

Uppnår maximal effekt inom 3–4 dagar.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv