Isonit 12-20-50

Vattenburen takbeläggning med en hög täckförmåga.

Isonit 12-20-50

Vattenburen takbeläggning med en hög täckförmåga.

  • 858
  • 4 m2/l
  • 6 m2/l
  • 2 h
  • 1 h

Slutför

  • Blank

Beskrivning

Vattenburen takbeläggning med en hög täckförmåga.


Produktegenskaper

Isonit är en vattenburen färg för takbeläggning med utmärkt vidhäftning och kort torkningstid. Bra flödes- och utjämningsförmåga. Ytbehandlingen skapar en vattenavvisande yta som är diffusionsöppen, vilket gör att vattenånga som kommer inifrån materialet passerar igenom. Lätt, snabb och väderbeständig. Finns i både brytbara baser och fabrikstillverkade nyanser.


Rekommenderat användningsområde

Tikkurila Isonit används på betongtakpannor, fibercement, plattor av fibercement (som grundmålas med Eternit Primer) och grundmålade plåttak. Isonit är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.


Appliceringsmetod

pensel, roller, spruta


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Tak som ska målas bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.


Målning

First coat:
För att säkerställa en optimal skikttjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.


VOC


VOC 2004/42/EC (Kat A/{Phrase5_Key1}) {Phrase5_Key2} g/l (2010).

has been added to saved.
has been removed from saved.