Isonit 12-20-50

Vattenburen takbeläggning med mycket god täckförmåga.

  • Nytt utseende och utökad livstid på taket
  • Användarvänlig
  • Långvarig effekt
  • 858
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 2 h
  • 1 h

Glans

  • Halvmatt

Beskrivning

Vattenburen takbeläggning med mycket god täckförmåga.


Produktegenskaper

Isonit är en vattenburen färg för takbeläggning med utmärkt vidhäftning och kort torkningstid. Bra flödes- och utjämningsförmåga. Ytbehandlingen skapar en vattenavvisande yta som är diffusionsöppen, vilket gör att vattenånga som kommer inifrån materialet passerar igenom. Lätt, snabb och väderbeständig. Finns i både brytbara baser och fabrikstillverkade nyanser.


Rekommenderat användningsområde

Tikkurila Isonit används på betongtakpannor, fibercement, plattor av fibercement (som grundmålas med Eternit Primer) och grundmålade plåttak. Isonit är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.


Täckförmåga

2 -3 m²/l (2 strykningar) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Tak som ska målas bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.


Målning

Första strykningen:

För att säkerställa en optimal skikttjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Underhållsmålning:

Det rekommenderas att underhålla belagda tak med en behandling med Iso A-Clean vartannat år - för att hålla ytan fin och ren.


Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.


Underhållsinstruktioner

För att hålla taket snyggt och rent rekommenderas det att rengöra tak belagda med Isonit med Iso A-Clean vartannat år.


VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 40 g/l (Kat. A/c)


Nytt utseende och utökad livstid på taket

Tak målade med Tikkurila Isonit får ett nytt utseende. Samtidigt skyddar takbeläggningen mot regn, snö, sol och andra faktorer och skyddar därmed taket under många år.

Product usp1prof_img
Master solution

Användarvänlig

Vattenburen, hög täckning, bra flöde och utjämningsegenskaper

Product usp2prof_img
Master solution

Långvarig effekt

Skapar en stark och vattenavvisande yta. Lätt, snabb och väderstabil.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv