Isonit Non Reflective

Vattenburen takbeläggning med en hög täckförmåga som är lätt att applicera

  • Super estetisk finish
  • Användarvänlig
  • Långvarig effekt
  • 858
  • 2 m²/l
  • 4 m²/l

Glans

  • Matt

Beskrivning

Vattenburen takbeläggning med en hög täckförmåga som är lätt att applicera


Produktegenskaper

Isonit Non Reflective är en vattenburen takytbehandling som är särskilt lämplig för fibercementtak med fördjupningar. Denna specialfärg sprider ut reflektionen från solljuset vilket resulterar i att ytan ser mer jämnt matt ut istället för bleknad. Isonit Non Reflective har utmärkt vidhäftning och kort torkningstid. Ytbehandlingen skapar en vattenavvisande yta som är diffusionsöppen, vilket gör att vattenånga som kommer inifrån materialet passerar igenom. Bra flödes- och utjämningsförmåga. Hög hållfasthet och ger en vattenavvisande yta. Lätt, snabb och väderbeständig.


Rekommenderat användningsområde

Fibercementtak med fördjupningar (som grundmålas med Eternit Primer), betongtakpannor, plattor av fibercement och grundmålade plåttak.


Täckförmåga

2-4 m²/l (2 strykningar) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Rengör taket med högtryck (min 230 bar) och gärna med hetvatten och ISO A-Clean. Tak av fibercement skall grundmålas med Eternit Primer för bättre vidhäftning (se PDS). Ytan måste vara ren, torr och hållfast.


Målning

Första strykningen:

För att säkerställa en optimal skikttjocklek bör du måla i två skikt (vardera med en skikttjocklek av 200 um). Om Eternit Primer används kan rätt skikttjocklek uppnås med endast 1 skikt på 300 um. Låt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Underhållsmålning:

Det rekommenderas att underhålla belagda tak med en behandling med Iso A-Clean vartannat år - för att hålla ytan fin och ren


Underhållsinstruktioner

För att hålla taket rent och fint rekommenderas att rengöra tak belagda med Isonit Non Reflective med Iso A-Clean vartannat år


VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 40 g/l (Kat. A/c)


Super estetisk finish

Isonit Non-reflective - sprider solljusets reflektion.

Product usp1prof_img
Master solution

Användarvänlig

Hög täckning och goda vidhäftningsegenskaper.

Product usp2prof_img
Master solution

Långvarig effekt

Skapar en stark och vattenavvisande yta. Lätt, snabb och väderstabil.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv